Grethe Eilertsen

Professor i klinisk sykepleie

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4204)
Grethe Eilertsen er professor i klinisk sykepleie og leder for forskningsgruppen USN EldreForsk

Ansvarsområder

Kompetanse

Forskningskompetanse knyttet til:

 • Helse og sykdomserfaringer blant eldre (health and illness experiences in old age)
 • Langvarig sykdom og helsesvikt (chronic illness)
 • Pårørendes erfaringer ved langvarig sykdom og helsesvikt hos eldre (relatives experiences related to older family members' illness)
 • Subjektive erfaringer ved hjerneslag (subjective experiences followed by stroke)
 • Kvalitative design og metoder (qualitative design and methods)
 • Helsetjenester for eldre (Health and care services for older people)
 • Forskningsledelse
 • Utdanningsledelse

Education

 • 2005 Dr. Polit (PhD) Faculty of Medicine, University of Oslo 
 • 1990 Cand. Nursing Sci. (MNSc) Faculty of Medicine, University of Oslo 
 • 1985 Examen Philosophicum, UiO 
 • 1982 Registred Nurse,Telemark University College

Publikasjoner