Grethe Eilertsen

Professor i klinisk sykepleie

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4204)
Grethe Eilertsen er professor i klinisk sykepleie og leder for forskningsgruppen USN EldreForsk

Ansvarsområder

Kompetanse

Forskningskompetanse knyttet til:

 • Helse og sykdomserfaringer blant eldre (health and illness experiences in old age)
 • Langvarig sykdom og helsesvikt (chronic illness)
 • Pårørendes erfaringer ved langvarig sykdom og helsesvikt hos eldre (relatives experiences related to older family members' illness)
 • Subjektive erfaringer ved hjerneslag (subjective experiences followed by stroke)
 • Kvalitative design og metoder (qualitative design and methods)
 • Helsetjenester for eldre (Health and care services for older people)
 • Forskningsledelse
 • Utdanningsledelse

Education

 • 2005 Dr. Polit (PhD) Faculty of Medicine, University of Oslo 
 • 1990 Cand. Nursing Sci. (MNSc) Faculty of Medicine, University of Oslo 
 • 1982 Registred Nurse,Telemark University College

Publikasjoner

SCIENTIFIC ARTICLES

2021

Volungholen Sollid MI., Kirkevold Ø., Slaaen M., Ervik B., Melby L. & Eilertsen G. Experiences of older patients with cancer from the radiotherapy pathway – a qualitative study. European Journal of Oncology Nursing. Vol. 53, August 2021. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2021.101999

Solberg Mathisen T., Eilertsen G., Ormstad H. & Falkenberg H.K. "Barriers and facilitators to the implementation of a structured visual assessment after stroke in municipal health care services". BMC Health Services Research. BMC Health Services Research. 21.4:497 https://rdcu.be/clfg0

2020

Eide T., Faugli A., Kufås, E., Mjøsund N. & Eilertsen G. Mental health as perceived by Norwegian adolescents living with parental somatic illness: Living in an earthquake zone. International Journal of Qualitative Studies in Health & Well-being. Published online June 29th.    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17482631.2020.1783064

Falkenberg H.K., Solberg Mathisen T., Ormstad H. & Eilertsen G. “Invisible” visual impairments. A qualitative study of stroke survivors` experience of vision symptoms, health services and impact of visual impairments. BMC Health Services Research. 20:302 https://doi.org/10.1186/s12913-020-05176-8

Ormstad, H., Eilertsen, G., Heir, T. & Sandvik L. Personality traits and the risk of becoming lonely in old age: A 5-year follow-up study. Health Qual Life Outcomes. 2020 Feb 28;18(1):47. doi: 10.1186/s12955-020-01303-5.

Berge, H. & Eilertsen G. Beholde og rekruttere sykepleiere til sykehjem – en kvalitativ studie av avdelingssykepleieres erfaringer (Retaining and recruiting nurses in nursing homes – A qualitative study of nurse managers’ experiences). Nordisk Tidsskrift for Helseforskning. Nr. 1-2020. 16.årgang http://dx.doi.org/10.7557/14.4648

2019

Sánchez V., Anker-Hansen, C., Taylor I. & Eilertsen G. Older People’s Attitudes and Perspectives of Welfare Technology in Norway. Journal of Multidisciplinary Healthcare. 6 October 2019 Volume 2019:12 p 841—853

Fjose M., Eilertsen G., Kirkevold, M. & Grov E.K. Caregiver reactions and social provisions among family members caring for home-dwelling patients with cancer in the palliative phase: A cross-sectional study. Clinical Nursing Studies. Vol 7.No.4

Haanes G.G., Hall E. & Eilertsen G. Acceptance and adjustment: A qualitative study of experiences of hearing and vision impairments and daily life among oldest old recipients of home care. International Journal of Older People Nursing. DOI: 10.1111/opn.12236

Falkenberg H.K., Kvikstad T.M. & Eilertsen G. Improved indoor lighting improved healthy ageing at home–an intervention study in 77-year olds Norwegians. Journal of Multidisciplinary Healthcare. 12, p 315–324.DOI: 10.2147/JMDH.S198763

2018    

Fjose, M., Eilertsen, G., Kirkevold, M. & Grov E.K. “Non-palliative care” – a qualitative study of older cancer patients’ and their family members’ experiences with the health care system. BMC Health Services Research201818:745 https://doi.org/10.1186/s12913-018-3548-1

Richter Andersen E., Eilertsen G., Myklebust A.M. & Eriksen S. Women’s experience of acute skin toxicity following radiation therapy in breast cancer. Journal of Multidisciplinary Healthcare. II, p 139-148.

2016    

Ormstad H. & Eilertsen G. En biopsykososial modell for fatigue og depresjon etter hjerneslag. Best Practice. December 12 https://bestprac.no/en-biopsykososial-modell-fatigue-og-depresjon-etter-hjerneslag/

Fjose M., Eilertsen G., Kirkevold M. & Grov EK. A Valuable but Demanding Time Family Life During Advanced Cancer in an Elderly Family Member. Advances in Nursing Science. Vol. 00, No. 00, 1–16

Solberg TM. & Eilertsen G. Loss of driver license after stroke - older men’s experiences. Journal of Nursing Education and Practice. 6, 11, 15-23 DOI: 10.5430/jnep.v6n11p15

Eilertsen G. Horgen G. Kvikstad T.M. & Falkenberg H.K. Happy living in darkness! Indoor lighting in relation to activities of daily living, visual and general health in 75-year-olds living at home. Journal of Housing for the Elderly. Vol.30/2, 199-213. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02763893.2016.1162256

2015    

Eilertsen G. Forståelse av pasientens livsprosjekt – en nøkkel i slagrehabilitering? Tidsskrift for omsorgsforskning. 1, 27-37.

Ormstad H. & Eilertsen G. A biopsychosocial model of fatigue and depression following stroke. Medical hypotheses. Dec; 85(6):835-41. doi:10.1016/j.mehy.2015.10.001. Epub 2015 Oct 12. PMID: 26459975

Gade Haanes G., Kirkevold M., Hofoss D. & Eilertsen G. Discrepancy between self-assessments and standardised tests of vision and hearing abilities in older people living at home: an ROC-curve analysis. Journal of Clinical Nursing. Sep 3. doi: 10.1111/jocn.12967. [Epub ahead of print]PMID: 26335133

Gade Haanes, G., Kirkevold M., Horgen G., Hofoss D. & Eilertsen G. An intervention designed to improve sensory impairments in the elderly and indoor lighting in their homes: an exploratory randomized controlled trial. Journal of Multidisciplinary Healthcare. http://www.dovepress.com/articles.php?article_id=19856.

Eilertsen G., Ormstad H., Kirkevold M., Mengshoel AM., Söderberg S. & Olsson M. Similarities and differences in the experience of fatigue among people living with fibromyalgia, multiple sclerosis, ankylosing spondylitis and stroke. Journal of Clinical Nursing. doi: 10.1111/jocn.12774

2014    

Gade Haanes, G., Kirkevold M., Horgen G., Hofoss D. & Eilertsen G. Sensory impairments in community health care: a descriptive study of hearing and vision among elderly Norwegians living at home. Journal of Multidisciplinary Health Care. : http://www.dovepress.com/articles.php?article_id=17036.

Vassbø, T. & Eilertsen G. Faser under sykehusoppholdet – sykepleieres erfaringer med delirium blant gamle med brudd. Nordisk Sygeplejeforskning. 2, 59-71.

2013    

Eilertsen G., Ormstad H. & Kirkevold, M. Experience of post-stroke fatigue: qualitative meta-synthesis. Journal of Advanced Nursing. 69, 3, 514-25 doi: 10.1111/jan.12002. Epub 2012 Sep 3.

Sommer M. & Eilertsen G. Kognitiv miljøterapi i kommunalt bofelleskap –erfaringer fra en kvalitativ studie. Sykepleien Forskning. 2, 132-140.

Falkenberg H.K., Dugstad J., Eilertsen G., Langeggen I. & Ormstad H. Improving vision care among older people: Training programs to enhance competence among multidisciplinary hospital and nursing home staff. Scandinavian Journal of Optometry and Visual Sciences, 6(2):p. 2.

2011  

Vassbø T. & Eilertsen G. Uro og uklarhet – sykepleieres erfaringer med delirium blant eldre med brudd. (Turmoil and Confusion – Nurses’ Experiences with Delirium in Older Persons with Fractures). Nordisk Sygeplejeforskning. 2, 129-142

2010 

Eilertsen G., Kirkevold M. & Bjørk I.T. Recovering from a Stroke: A Longitudinal, Qualitative Study of Elderly Norwegian Women. Journal of Clinical Nursing 19, 2004-2013.

Meyer S., Ytrehus S. & Eilertsen G. Meningsfullt arbeid I sykehjem- erfarne   sykepleieres erfaringer. (Meaningful work in nursing homes - experienced nurses' perspectives). Sykepleien Forskning, 2, 148-154.

2005 

Eilertsen G.  "Alt er som før, men ingenting er det som det var". Gamle kvinners opplevelser av livet etter slag. Doktorgradsavhandling, Dr. polit. Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

2000 

Eilertsen G. Forståelse i et hermeneutisk perspektiv. Norsk Tidsskrift for sykepleieforskning. Nr.3 136 -159