Inger Åse Reierson

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (L-120)

Ansvarsområder

Bachelor sykepleie: Emneansvarlig Metoder og Intervensjoner 1 og 2. 

Kompetanse

Praktisk ferdighetsutøvelse i sykepleie. Simuleringsbasert læring.

CV

Kurs/utdanning

2018: "Praktisk bruk av SPSS", seminar, v. Leiv Sandvik, Universitetet i Sørøst Norge, campus Drammen. 6.11.2018. 

2016: Seminar i "Generalizability Theory", v. Knut Hagtvedt, Universitetet i Oslo, 14.3.2016, 4.10.2016

2016: "Simulation Research Primer 2016", online interactive course, arrangert av SIM-one | Healthcare Simulation Network, Toronto, Canada, SIM-one.ca. 9 webinarer over 9 uker.

2013: "SOS9225 - Teoriutvikling i kvalitativ forskning". Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 

2012-2013: "FRAMover". 1.lektor kvalifiseringsløp ved Fakultet for helse- og sosialfag, Høgskolen i Telemark. 

2012: “Writing for Publication: From Getting Started Through Getting Published”. Preconference NETNEP 2012, Baltimore, USA ved Karen Holland, editor: Nurse Education in Practice og Merilyn Edmunds, Editor-in-Chief: The Journal of Nurse Practitioners. 17.6.2012.

2011: "Writing for scholars", Høgskolen i Telemark, Porsgrunn. Skrivekurs, workshop ved Lynn P. Nygård 3.-5.2011.

2009: "Phenomenological research method", ved professor Amedeo Giorgi, Saybrook University, USA. Arrangert av Senter for omsorgsforskning – Sør. 

1988: Kandidat i sykepleievitenskap, Embedsstudiet i sykepleievitenskap, Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo (UiO). Fagdidaktisk fordypning.

1985: Examen philosophicum,  Universitetet i Oslo

1982: Off.godkj.sykepleier, Telemark sjukepleierhøgskole

 

Nettverk:

Deltaker i den skandinaviske forskningsgruppen Research in Nursing Skills - RiNS. Forskningsfokus: Praktisk ferdighetsutøvelse i sykepleie. 

Leder lokalgruppa campus Porsgrunn forskningsgruppen Klinisk kompetanse i sykepleieutdanning, USN

Deltaker i USN profesjon 

 

Publikasjoner

Publikasjoner/konferansebidrag:

Bjørk, Ida Torunn; Larsen, Karin; Ravik, Monika; Reierson, Inger Åse; Sommer, Irene; Stenholt, Britta; Brynhildsen, Grethe; Blomberg, Karin; Bölenius, Karin; Husebø, Sissel I. E.; Lämås, Kristina; Hagtvet, Knut Arne.
Development and Testing of an Instrument for Summative Assessment of Practical Skill Performance: A Generalizability Theory Approach. Journal of Nursing Measurement 2021 ;Volum 13.(Sept). https://doi.org/10.1891/JNM-D-20-00003   
DOI: 10.1891/JNM-D-20-00003

Reierson, Inger Åse; Sandvik, Leiv; Solli, Hilde; Haukedal, Thor Arne; Husebø, Sissel Iren Eikeland. Psychometric testing of the Norwegian version of the Simulation Design Scale, the Educational Practices Questionnaire and the Student Satisfaction and Self-confidence in Learning Scale in nursing education. International Journal of Nursing Studies Advances, 2020; 2:100012.  https://doi.org/10.1016/j.ijnsa.2020.100012

Solli, Hilde; Haukedal, Thor Arne; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Reierson, Inger ÅseThe art of balancing: the facilitator’s role in briefing in simulation-based learning from the perspective of nursing students – a qualitative study. BMC Nursing 2020; 19 (1), 1-11. https://doi.org/10.1186/s12912-020-00493-z

Wighus, Marianne; Reierson, Inger Åse; Hagen, Svein Thore. Profesjonell kommunikasjon i sykepleierutdannelsen – evaluering av et simuleringsbasert undervisningsprogram. Klinisk Sygepleje, 2020, 34 (4), 280–292. https://doi.org/10.18261/issn.1903-2285-2020-04-05 

RiNS (Research in Nursing Skills) forskningsgruppe, framlegg i workshop 8th International Clinical Skills Conference, Prato, Toscana, 19-22. mai 2019,  http://internationalclinicalskillsconference.com

Haukedal, Thor Arne; Reierson, Inger Åse. Framlegg på MedSimNorge 9.-10-4 2019, STHF/USN Porsgrunn, nasjonal konferanse for medisinsk simulering. Tittel: «Simuleringsbasert trening – fra undervisning til forskning». https://www.medsimnorge.no/konferanse-2019/

Haukedal, Thor Arne; Reierson, Inger Åse; Hedeman, Hanne; & Bjork, Ida Torunn. The Impact of a New Pedagogical Intervention on Nursing Students’ Knowledge Acquisition in Simulation-Based Learning: A Quasi-Experimental Study. Nursing Research and Practice, 2018; 10 pages. https://doi.org/10.1155/2018/7437386.

Reierson,Inger Åse; Haukedal,Thor Arne; Hedeman, Hanne; Bjørk, Ida Torunn. Structured debriefing: What difference does it make? Nurse Education in Practice 2017; 25: 104-110. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2017.04.013

Hvalvik, Sigrun; Reierson, Inger Åse.
Striving to maintain a dignified life for the patient in transition: Next of kin’s experiences during the transition process of an older person in transition from hospital to home. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2015; Volum 10. http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v10.26554

Reierson, Inger Åse; Solli, Hilde; Bjørk, Ida Torunn.
Nursing student's perspectives on telenursing in patient care after simulation. Clinical Simulation in Nursing 2015 ;Volum 11.(4) s. 244-250. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecns.2015.02.003

Bjørk, Ida Torunn; Havnes, Anton; Christiansen, Bjørg; Reierson, Inger Åse; Hvidsten, Anne; Wighus, Marianne; Brungot, Solvor Kari.
Exploring the "Black box" of practical skill learning in the skills centre. - Abstract , Oral. International Journal of Qualitative Methods 2014 ;Volum 13. s. 489-489. doi:https://doi.org/10.1177/160940691401300128

Bjørk, Ida Torunn; Lomborg, Kirsten; Nielsen, Carsten M.; Brynildsen, Grethe; Fredriksen, Anne-Marie S.; Larsen, Karin; Reierson, Inger Åse; Sommer, Irene; Stenholt, Britta.
From theoretical model to practical use: an example of knowledge translation. Journal of Advanced Nursing 2013 ;Volum 69.(10) s. 2336-2347. doi: 10.1111/jan.12091

Reierson, Inger Åse; Hvidsten, Anne; Wighus, Marianne; Brungot, Solvor Kari; Bjørk, Ida Torunn.
Key issues and challenges in developing a pedagogical intervention in the simulation skills center - An action research study. Nurse Education in Practice 2013 ;Volum 13.(4) s. 294-300. http://dx.doi.org.ezproxy.hit.no/10.1016/j.nepr.2013.04.004

Bjørk, Ida Torunn; Brynildsen, Grethe; Fredriksen, Anne Marie Skovsgaard; Larsen, Karin; Lomborg, Kirsten; Nielsen, Carsten; Reierson, Inger Åse; Sommer, Irene; Stenholt, Britta.
Moving the Model of Practical Skill Performance into Education and Practice: Theoretical and Practical Aspects of Knowledge Translation. The 4th International Nurse Education Conference; 2012-06-17 - 2012-06-

Reierson, Inger Åse; Hvidsten, Anne; Wighus, Marianne; Brungot, Solvor Kari; Bjørk, Ida Torunn.
Enchancing learning in a clinical skills centre: A pedagogical intervention. Moving the Model of Practical Skill Performance into Education and Practice: Theoretical and Practical Aspects of Knowledge Translation. Symposium at : NETNEP 2012 - the 4th International Nurse Education Conference; 2012-06-17 - 2012-06-20

Reierson, Inger Åse; Wighus, Marianne; Hvidsten, Anne; Brungot, Solvor Kari; Bjørk, Ida Torunn.
Et aksjonsforskningsprosjekt i klinisk ferdighetssenter (KFS). Den 9 sykepleiekongressen; 2012-09-25 - 2012-09-26, abstrakt for posterpresentasjon

Wighus, MarianneReierson, Inger Åse;  Hvidsten, Anne; Brungot, Solvor Kari; Bjørk, Ida Torunn
Et aksjonsforskningsprosjekt i klinisk ferdighetssenter (KFS). Den 9 sykepleiekongressen; 2012-09-25 - 2012-09-26, posterpresentasjon

Wighus, Marianne; Reierson, Inger Åse; Hvidsten, Anne; Brungot, Solvor Kari; Bjørk, Ida Torunn.
Hvilke erfaringer og synspunkter har studenter og lærere gjordt ved å ta ibruk læringsredskaper og nytt undervisningsopplegg i klinisk ferdighetssenter - et akjsonsforskningsprosjekt. Norsk sykepleieforbunds konferanse for forskning fagutvikling og undervisning (FUFF); 2012-03-19 - 2012-03-20

Hvalvik, Sigrun; Reierson, Inger Åse.
Transition from self-supported to supported living: Older people’s experiences. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2011;Volum 6. s. 7914- . DOI: 10.3402/qhw.v6i4.7914

Reierson, Inger Åse; Solli, Hilde.
Nett-generasjonens inntog i sykepleierutdanningen dokumentasjon. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning 2007 ;Volum 9.(3) s. 15-26. http://teora.hit.no/dspace/bitstream/2282/491/1/Nett_generasjonen.pdf

Solli, Hilde; Reierson, Inger Åse.
Fra mesterlære til selvstudium. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning 2006 ;Volum 8.(4) s. 35-50. http://teora.hit.no/dspace/bitstream/2282/417/3/Fra_mesterlaere.pdf