Forskningsgruppen: Klinisk Kompetanse i Sykepleieutdanning

Forskningsgruppens visjon er å være et faglig tilhørighetssted for ansatte som forsker innen feltet klinisk kompetanse i sykepleieutdanning og å være en sentral referansegruppe for stipendiater og veiledere som forsker innen det samme området.


Målsetting

Sentrale mål for forskningsgruppen er å:

  • Å utvikle, publisere og formidle forskning som bidrar til en kunnskapsbasert utdanning rettet mot klinisk kompetanse
  • Å inngå i fagutvikling- og forskningssamarbeid med kommune -og spesialisthelsetjenesten om utdanningsforskning
  • Å være et utviklende og lærende fag- og forskningsmiljø for stipendiater og ansatte og bidra til å styrke ansattes forskningskompetanse
  • Å være et godt diskusjonsforum for forskere som har prosjektideer/prosjektplaner, pågående prosjekter, og/eller portefølje innen aktuelle områder
  • Å være et støttende fagfellesskap i skrive- og publikasjonsprosesser
  • Å samarbeide og forske sammen med aktuelle forskningsgrupper og sentra ved USN
  • Å inngå i forskningssamarbeid og diskusjonsfora lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Forskningsområder

Forskningsgruppen rommer prosjekter som har fokus på klinisk kompetanse og kliniske studier (praksisstudier) i sykepleieutdanning. Sentrale forskningsområdder er læringsaktiviteter, læresituasjoner, veiledningsmodeller/pedagogiske strategier og læringsmiljø. Vi benytter både kvantitative og kvalitative metoder samt mixed methods design og systematiske reviews.

Modell for klinisk kompetanse.

Organisering

Forskningsgruppen ligger under Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap. Forskningsgruppen har en sentral rolle i forhold til den strategiske satsningen på Institutt for sykepleie- og helsevitenskaps rettet mot forskning på klinisk kompetanse i sykepleieutdanning. Forskningsgruppen omfatter i dag cirka 50 personer fordelt på Campus Porsgrunn, Vestfold og Drammen. Hver campus ledes av to personer. Professor Marianne Thorsen Gonzalez leder forskningsgruppen. Leder av forskningsgruppen samarbeider tett med lederne på de tre campusene. Denne koordinerende gruppen sørger for informasjonsflyt og planlegging av fellesmøter. Det er regelmessige møter på de lokale campuser, og et fellesseminar for alle campuser hvert semester

Forskningsgruppen har funksjon som et faglig tilhørighetssted for ansatte som forsker innen dette feltet, og er en sentral referansegruppe for stipendiater og veiledere innen det samme området. Det er flere mindre prosjektgrupper innen forskningsgruppen.

Oversikt over medlemmer på de ulike campus

Campus Porsgrunn
Navn Stilling

Karin Berntsen

Førstelektor

Inger Åse Reierson

Førstelektor

Marianne Wighus

Høgskolelektor

Kari Bach Fossdal

Høgskolelektor

Thor Arne Haukedal

Høgskolelektor

Hanne Hedeman

Høgskolelektor

Hilde Solli

Førstelektor/ph.d.

Anne Hvidsten

Høgskolelektor

May-Lisa Spjelkevik

Høgskolelektor

Nina Lindhjem

Høgskolelektor

Janet Ververda

Høgskolelektor

Ragnhild Riis

Høgskolelektor

Aud Karin Hjelpdahl Sjøveian

Høgskolelektor

Gunn Runa Solitei

Prosjektmedarbeider

Mette K Ragnhildstveit Sætra

Høgskolelektor

Sissel Eikeland Husebø

Førsteamanuensis II

Monika Ravik

Høgskolelektor/ph.d.-stipendiat

Anne Mette Høegh-Larsen

Prosjektmedarbeider

Siv Roel

Høgskolelektor

 

Campus Vestfold
Navn Stilling

Torbjørg Fermann

Førstelektor

May Elin Thengs Horntvedt

Førstelektor

Fiona Mary Flynn

Programkoordinator

Aud Jorunn Førsund

Høgskolelektor

Janne Haughem

Høgskolelektor

Kristin Jordal

Førsteamanuensis

Gerda Helmers

Høgskolelektor

Pia Cecilie Bing-Jonsson

Prodekan/Førsteamanuensis

Anne Lind Jølstad

Høgskolelektor

Kari Langeland

Førstelektor

Kristin Skei

Høgskolelektor/ph.d.-stipendiat

Kjersti Forbech Henriksen

Høgskolelektor/ph.d.-stipendiat

Eva Elisabeth Røed Røsnæs Høgskolelektor

 

Campus Drammen
Navn Stilling

Edda Johansen

Førsteamanuensis

Marianne Thorsen Gonzalez

Professor

Siri Meyer

Førstelektor

Beate Lie Sverre

Førsteamanuensis

Liv Helene Jensen

Førsteamanuensis

Espen Andreas Brembo

Høgskolelektor/ph.d.-stipendiat

Lena Heyn

Førsteamanuensis

Ingrid Eilertsen

Høgskolelektor/ph.d.-stipendiat

Ösp Egilsdòttir

Høgskolelektor

Bjørg Th. Landmark

Førstelektor

Turid-Iren Jacobsen

Førstelektor

Heid Svenkerud Aasgaard

Førstelektor

Kirsti-Iren Skovdahl

Professor

Marit Sigrun Hellesvik

Høgskolelektor

Hjørdis Frisnes

Høgskolelektor

Linda Bakken

Førsteamanuensis

Marit Gjone Sandsleth

Universitetsbibliotekar

Marthe Eklund

Førstelektor

Kirstin Onshuus

Høgskolelektor

Kirsten Roland Byermoen

Høgskolelektor

Kontaktpersoner

Leder av forskningsgruppen: Marianne Thorsen Gonzalez

Campus Drammen:

Campus Porsgrunn:

Campus Vestfold: