Dorte Vesterager Kristensen

Førstelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4213)

Ansvarsområder

Bachelor sykepleie

Praksisveileder spesialisthelsetjenesten

Emneleder praksis spesialisthelsetjenesten

 

Kompetanse

Area of interests:
Hjerneslag

Tverrprofesjonell læring og samhandling

Praksisstudier i bachelor sykepleie
Teaching areas:

Subject areas:

CV

Education:

                            CURRICULUM VITAE

 

 

Dorte Vesterager Kristensen, født 1960

Førstelektor

Høgskolen i Sørøst - Norge

Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Institutt for sykepleie- og helsevitenskap

Postboks 235, 3603 Kongsberg

(+47) 31008060

Dorte.kristensen@usn.no

 

 

Utdanning

·         1986 Sykepleierutdanning, Fyns Amts Sygepleje skole, Svendborg, Danmark

·         1987 Databehandling I. Merkonom, Handelsskolen, Svendborg, Danmark

·         1988 Helsepedagogikk, Hjerteforeningen, Sundhedshøjskolen Diget, Danmark

·         Norsk godkjenning av dansk sykepleierutdanning

·         1991 Examen Philosophicum, Folkeuniversitetet Kongsberg

·         2003 Hovedfag i Sykepleievitenskap (Cand. San) med pedagogisk mellomfag, Universitetet i Oslo

·         2014 godkjent førstelektorkompetanse

                 

Arbeidserfaring

·         1986-1988 Sykepleier, Medisinsk-epidemisk avdeling, Svendborg sygehus, Danmark

·         1988-1989 Sykepleier, slagenheten, Aker sykehus

·         1989-1994 Sykepleier, kirurgisk avdeling, Kongsberg sykehus

·         1994-1995 Fagutviklingssykepleier, medisinsk/kirurgisk avdeling, Kongsberg sykehus

·         1995-1998 Prosjektsykepleier, slagrehabilitering. Kongsberg sykehus i samarbeid med kommunehelsetjenesten  

·         1998-1999 Sykepleier 1, slagenheten, Kongsberg sykehus  

·         1999-2000 Konstituert avdelingssykepleier, Kongsberg sykehus

·         2000-2003 Sykepleier 1, Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus

·         2003-2004 Prosjektleder, Klinisk stige, Kongsberg sykehus

·         2004-2006 Høgskolelektor, Høgskolen i Buskerud.

·         2006-2007 Sykepleier 1, Skinnarberga Sykehjem, Kongsberg

·         2007-2009 Høgskolelektor, Høgskolen i Buskerud kombinert med stilling som Sykepleier 1, Skinnarberga Rehabiliteringsavdeling,                  Kongsberg

·         Fra 2009 Høgskolelektor, Høgskolen i Buskerud, fra 1.januar 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold

·         Fra 1. mars 2014 Førstelektor, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, fra 1. januar 2017 Høgskolen i Sørøst – Norge. Fra Juni 2018                    Universitetet i Sørøst - Norge.Projects:
Tverrprofesjonell læring

E-læringskurs i anvendelse av nevrologisk kartlegging NIHSS

Publikasjoner

 Publikasjoner, Dorte Vesterager Kristensen

 

Kristensen, D.V., Johnsen, N. T., Amthor, K. F., Lunde, L., Strømmen, L. B., Vestby, E.M. & Hagberg, G. (2019). Validert oversettelse av NIHSS til norsk med kulturell tilpasning. Sykepleien Forskning, in press.

 

26. april-27. april 2018: Fremlegg og poster på Nasjonal hjerneslagkonferanse. Validert oversettelse av NIHSS og utkast til e-læringsprogram.

 

7. mars-8. mars 2018: Fremlegg og poster på Fag-og forskningsdager for sykepleiertjenesten i Helse Sør-øst. National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS), validert oversettelse samt utarbeidelse av e-læringsprogram. Fremlegg av valideringsarbeidet og fremvisning av utkast til e-læringsprogrammet.

 

Kristensen, D.V., Sundler, A. J., Eide, H., Hafskjold, L., Holmström, I. K. (2017). Characteristics of communication with older people in home care: a qualitative analysis of audio recordings of home care visits. Journal of Clinical Nursing. 26 (23-24) p 4613-4621

 

Sundling, V., Sundler, A. J., Holmström, I. K., Kristensen, D.V., Eide, H. (2017). Mindfulness predicts student nurses`communication self-efficacy: A cross-national comparative study. Patient Education and Counseling. 100 (8), p 1558-1563

 

Eide, H.; Ruud, I., Kristensen, D. V., Frisnes, H. & Brembo, E. A. (2016). Educational design research – 1st year bachelor nursing students’ adoption of the first iteration of a blended communication skills intervention. 5th OCHER Workshop; 2016-01-13 - 2016-01-15

 

Hafskjold, L., Kristensen, D. V., Ruud, I., van Dulmen, S., Sundling, V. & Eide, H. Person-centred communication with older persons in need of home health care COMHOME. Nordic congress with Radiology; 2015-09-08 - 2015-09-11

 

Hafskjold, L., Kristensen, D. V., van Dulmen, S., Sundling, V. & Eide, H. (2015). Kommunikasjon mellom eldre og helsefagarbeidere i hjemmesykepleien – personorientert praksis? Sykepleieforskning i tiden - betydning for fremtidens helsetjeneste" 8. og 9. juni 2015; 2015-06-08 - 2015-06-09

 

Hafskjold, L., van Dulmen, S., Kristensen, D. V., Ruud, I., Sundling, V. & Eide, H. (2015). Person Centred Communication with older persons in home health care - nurse assistants’ communication. 4th OCHER workshop on Clinical Communication Research; 2015-01-14 - 2015-01-16

 

Sundling, V., Hafskjold, L., Kristensen, D. V., Ruud, I. & Eide, H. (2014). Postgraduate Optometry Students’ Person-Centred Communication Skills: The Person-Centred Communication with Older Persons in Need of Health Care (COMHOME) Study. Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science 2014 ;Volum 7.(2) s. 11-19.

 

Sundling, V., Hafskjold, L., Kristensen, D. V., Ruud, I., Eide, H. (2014). Postgraduate Optometry Students’ Person-Centred Communication Skills: The Person-Centred Communication with Older Persons in Need of Health Care (COMHOME) Study. Kongsberg Vision Meeting; 2014-10-27 - 2014-10-27

 

Hafskjold, L., van Dulmen, S., Kristensen, D. V., Ruud, I., Solheim, E., Sundling, V. & Eide, H. (2014). Person centred communication with older persons in home health care. 12th International Conference on Communication in Healthcare (ICCH); 2014-09-28 - 2014-10-01

 

Kristensen, D. V. & Flo, J. (2014). Tverrprofesjonell veiledning av helsefagstudenter i praksis. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, vol. 11, nr 4 s. 317-327

 

Kristensen, D. V., Flo, J. & Fagerstrøm, L. (2014). Tverrprofesjonell klinisk praksis for helsefagstudenter som en del av den ordinære praksisperioden – en casestudie fra en akutt geriatrisk-, slag - og rehabiliteringsavdeling. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 1 (10): 83-95.