Hilde Solli

Hilde Solli

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (L-126)
Hilde Solli er førstelektor med PhD innen E-helse og velferdsteknologi. Er tilknyttet bachelorprogrammet i sykepleie og masterprogrammet i klinisk helsearbeid. Forskningsområder: Utdanningsforskning og forskning innen velferdsteknologi Forskningsgrupper: - Eldreforsk: https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/helse-og-velferd/eldreforsk/ - Klinisk kompetanse i sykepleierutdanningen: https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/helse-og-velferd/klinisk-kompetanse-i-sykepleieutdanning/ - Vitensenteret: https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/helse-og-velferd/vitensenteret-helse-og-teknologi/forskning-og-innovasjon/forskning-og-innovasjon-ved-vitensenteret-1

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Utdanning

PhD (2017)  Avhandling: ”Relationships in virtual context. Supporting older caregivers through telecare”. Det medisinske fakultet. Universitetet i Oslo,

Hovedfag i helsefag – Candidata Sanitas (Can. San) (2000 – 2003) Universitet i Oslo. Hovedfagsoppgave: «Skremmende, spennende, stressende – uten mulighet til å komme unna.  – En kartlegging og beskrivelse av sykepleierstudenters IKT – kompetanse». 

Candidata Magisterii (Can. Mag.) (2000) Universitetet i Oslo 

Sykepleievitenskap grunnfag (1999) Universitetet i Oslo

Pedagogikk mellomfag (1998) Universitetet i Oslo

Sosialpedagogikk grunnfag (1995 – 1997) Høgskolen i Telemark

Eksamen Philosophicum (1995) Universitetet i Oslo

Spesialutdanning i intensiv sykepleie (1990 - 1992) Telemark Sentralsykehus

Lederutdanning for helse - sosialsektoren (1988 - 1990) NKI Brevskole

Grunnutdanning sykepleie (1977 - 1979) Diakonissehusets sykepleierskole 

Publikasjoner

Solli, H., Haukedal, T. A., Husebø, S. I. E., & Reierson, I. Å. (2022). Alternating between active and passive facilitator roles in simulated scenarios: a qualitative study of nursing students' perceptions. Advances in Simulation, 8. doi:10.1186/s41077-022-00233-0

Nilsen, E., Dugstad, J.H., Solli, H. (2022) Sluttwebinar prosjekt Bærekraftig modellutvikling for organisering av responssenter. Norway Health Tech. https://play.quickchannel.com/play/g9wkrha 

Solli,H; Leren,L; Irgens,I; Eide,H; Brembo,E.A. (2022) Digital sårtjeneste. Følgeevaluering fase 1. Rapport. Usn Open Archive. https://hdl.handle.net/11250/2985478

Nilsen,E; Dugstad,J; Eide,H; Grøndal-Eeles,L; Hansen, A; Reierson, I.Å; Solli,H. (2022) Alarmen går - men hvem svarer? Kronikk. Kommunal Rapport. https://www.kommunal-rapport.no/debatt/alarmen-gar-men-hvem-svarer/140617!/ 

Harring, A.K., Solli, H. (2021) Kan ambulansetjenesten få tilgang til hjemmetjenestens digitale nøkler? Det kan gi både liv-, helse- og effektiviseringsgevinster om "nøkler" til e-låser ble utvekslet med ambulansetjenesten. Ambulanse Forum 22. januar. https://ambulanseforum.no/artikler/kan-ambulansetjenesten-fa-tilgang-til-hjemmetjenestens-digitale-nokler 

Reierson, I. Å., Sandvik, L., Solli, H., Haukedal, T. A., & Husebø, S. E. (2020). Psychometric testing of the Norwegian version of the Simulation Design Scale, the Educational Practices Questionnaire and the Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning Scale in nursing education. International Journal of Nursing Studies Advances, 2, 100012.   https://doi.org/10.1016/j.ijnsa.2020.100012

Solli, H., Haukedal, T.A., Husebø, S.E., Reierson, I.Å. . (2020). The art of balancing: the facilitator’s role in briefing in simulation-based learning from the perspective of nursing students – a qualitative study. BMC Nursing. doi:https://doi.org/10.1186/s12912-020-00493-z 

Solli, H., & Hvalvik, S. (2019). Nurses striving to provide caregiver with excellent support and care at a distance: a qualitative study. BMC Health Serv Res, 19(1), 893. doi:10.1186/s12913-019-4740-7 https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-019-4740-7 

Solli, H., Bjork, I. T., Hvalvik, S., & Helleso, R. (2017). Like an extended family: Relationships that emerge when older caregivers use written messages to communicate in an ICT-based healthcare service. Inform Health Soc Care, 1-11. doi:10.1080/17538157.2017.1364245

Solli, H. (2017). Relationships in virtual context : supporting older caregivers through telecare. Dissertation for the Degree of PhD 2017. Institute of Health and Society. Faculty of Medicine, University of Oslo.  Oslo: Reprosentralen, University of Oslo. ISBN 978-82-8377-087-2UIO  

Reierson, I. Å., Solli, H., & Bjørk, I. T. (2015). Nursing Students' Perspectives on Telenursing in Patient Care After Simulation. Clinical Simulation in Nursing, 11(4), 244-250. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ecns.2015.02.003

Solli, H., Hvalvik, S., Bjørk, I. T., & Helleso, R. (2015). Characteristics of the relationship that develops from nurse-caregiver communication during telecare. Journal of Clinical Nursing, 24, 1995-2004. doi:10.1111/jocn.12786

Solli, H., Bjørk, I. T., Hvalvik, S., & Hellesø, R. (2012). Principle-based analysis of the concept of telecare. [x]. Journal of Advanced Nursing, 68(12), 2802-2815. doi:10.1111/j.1365-2648.2012.06038.x

Solli, H. (2009). Nyutdannede sykepleieres utvikling fra handlingsberedskap til handlingskompetanse. Sykepleien forskning (Sekundærartikkel) (1), 52-60. https://sykepleien.no/sites/default/files/documents/forsknings/154006.pdf?c=1410453150

Solli, H. (2008). Nyutdannede sykepleieres utvikling fra handlingsberedskap til handlingskompetanse. Klinisk Sygepleje, 22(3), 4-13. https://ezproxy1.usn.no:3325/klinisk_sygepleje/2008/03/nyutdannede_sykepleieres_utvikling_fra_handlingsberedskap_t

Reierson, I. Å., & Solli, H. (2007). Nett-generasjonens inntog i sykepleierutdanningen dokumentasjon. Norsk selskap for sykepleieforskning, 9(3), 15-26. https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2438289  

Solli, H., & Reierson, I. (2006). Fra mesterlære til selvstudium. Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning, 8(4), 35-50. https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2438224/Fra_mesterlaere.pdf?sequence=2&isAllowed=y