Hilde Solli

Hilde Solli

Dosent
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (L-126)
Hilde Solli er dosent med PhD innen E-helse og velferdsteknologi. Er tilknyttet bachelorprogrammet i sykepleie og masterprogrammet i klinisk helsearbeid. Forskningsområder: Utdanningsforskning og forskning innen velferdsteknologi Forskningsgrupper: - Eldreforsk: https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/helse-og-velferd/eldreforsk/ - Klinisk kompetanse i sykepleierutdanningen: https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/helse-og-velferd/klinisk-kompetanse-i-sykepleieutdanning/ - Hele og teknologi: https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/helse-og-velferd/vitensenteret-helse-og-teknologi/forskning-og-innovasjon/forskning-og-innovasjon-ved-vitensenteret-1

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Utdanning

PhD (2017)  Avhandling: ”Relationships in virtual context. Supporting older caregivers through telecare”. Det medisinske fakultet. Universitetet i Oslo,

Hovedfag i helsefag – Candidata Sanitas (Can. San) (2000 – 2003) Universitet i Oslo. Hovedfagsoppgave: «Skremmende, spennende, stressende – uten mulighet til å komme unna.  – En kartlegging og beskrivelse av sykepleierstudenters IKT – kompetanse». 

Candidata Magisterii (Can. Mag.) (2000) Universitetet i Oslo 

Sykepleievitenskap grunnfag (1999) Universitetet i Oslo

Pedagogikk mellomfag (1998) Universitetet i Oslo

Sosialpedagogikk grunnfag (1995 – 1997) Høgskolen i Telemark

Eksamen Philosophicum (1995) Universitetet i Oslo

Spesialutdanning i intensiv sykepleie (1990 - 1992) Telemark Sentralsykehus

Lederutdanning for helse - sosialsektoren (1988 - 1990) NKI Brevskole

Grunnutdanning sykepleie (1977 - 1979) Diakonissehusets sykepleierskole 

Publikasjoner i Cristin