Forskergruppen har som mål å utvikle forskningsbasert kunnskap om helserelaterte overganger hos eldre.

Alderdom fører til endringer som påvirker den enkeltes helse og livskvalitet. Eksempler på overganger i alderdommen er normale aldersrelaterte endringer, utvikling av sykdom og skrøpelighet, tap av betydningsfulle andre, endrede roller og bosituasjon.

Helserelaterte overganger hos eldre medfører krav til tilpasning, og angår foruten den eldre selv, familie, andre pårørende, helsepersonell og hvordan helsetjenestene utøves og organiseres.

I nært samarbeid med praksisfeltet er det en sentral målsetning for forskergruppen vår å videre-/utvikle kunnskap om helserelaterte overganger fra ulike perspektiver.

keyboard_backspace Ta kontakt for mer informasjon om forskningsprosjekter.