Forskningsgruppen USN EldreForsk

42

Forskningsgruppen USN EldreForsk

USN EldreForsk har som mål å utvikle forskningsbasert kunnskap om helserelaterte overganger hos eldre.

Helserelaterte overganger fører til endringer som påvirker den enkeltes helse og livskvalitet. Eksempler på overganger i alderdommen er normale aldersrelaterte endringer, utvikling av sykdom og skrøpelighet, tap av betydningsfulle andre, endrede roller og bosituasjon.

Helserelaterte overganger hos eldre medfører (nye) krav til tilpasning, og angår foruten den eldre selv, familie, andre pårørende, helsepersonell og hvordan helsetjenestene utøves og organiseres.

I nært samarbeid med praksisfeltet er det en sentral målsetning for forskningsgruppen vår å videre-/utvikle kunnskap om helserelaterte overganger fra ulike perspektiver.

Ønsker du mer informasjon om forskningsprosjekter som er avsluttet eller pågående, ta kontakt med oss.