Forskningsgruppen HSN – Eldreforsk

Forskningsgruppens visjon er å være et tverrfaglig og produktivt forskningsmiljø. Det overordnede målet er å drive praksisnær forskning av høy vitenskapelig kvalitet, samt å bidra til formidling og implementering av forskningsbasert kunnskap.


Sentrale delmål er å:

  • Initiere, støtte og drive forskningsprosjekter som fører til forskning av høy vitenskapelig kvalitet, gjenspeilet i publisering i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter
  • Styrke forskningskompetansen og være et godt fagmiljø for stipendiater og ansatte
  • Være en attraktiv samarbeidspartner for nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer
  • Ha et aktivt samarbeid med kommune -og spesialisthelsetjenesten og frivillig sektor

For å nå målene vil vi:

  • Aktivt søke eksterne forskningsmidler
  • Bidra til økt forskningskompetanse blant stipendiater og ansatte
  • Skape gode og kreative møteplasser for forskere, stipendiater og eksterne samarbeidspartnere
  • Samarbeide med kompetansesentre, nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer
  • Være i dialog med brukerorganisasjoner, frivillige organisasjoner, kommuner, helseforetak, myndigheter og næringsliv for å utveksle kunnskap, erfaringer og ideer, samt utvikle og gjennomføre forskningsprosjekter
  • Samarbeide tett med HSNs avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering

Organisering

Forskningsgruppen er tverrfaglig sammensatt og omfatter i dag cirka 40 personer fra de fire campusene. Det er opprettet et styringsgruppe, ledet av professor Grethe Eilertsen og professor Heidi Ormstad, med representanter fra alle campus ved fakultetet. Fra styringsgruppen er det oppnevnt en kontaktperson for hvert campus. Kontaktpersonene vil være viktige bindeledd mellom styringsgruppen og forskningsgruppen, spesielt med hensyn til idéer, ressursbehov, organisering mm til nye forskningsprosjekter. Kontaktpersonene vil etter hvert inneha god oversikt over forskningskompetansen og – interessen til personer på deres respektive campus. Etter hvert som forskningsprosjekter utvikles, vil det være naturlig at det etableres prosjektgrupper tilknyttet disse.

Deltagere

Campus Drammen

Navn

Stilling

Fagbakgrunn

Heidi Ormstad

Professor

Biomedisin

Grethe Eilertsen

Professor

Sykepleier

Marianne Thorsen Gonzalez

Professor

Sykepleier

Kirsti Skovdahl

Professor

Sykepleier

Stina Öresland

Førsteamanuensis

Sykepleier/filosof

Maria Krogseth

Førsteamanuensis

Lege

Linn Hege Førsund

Førsteamanuensis

Sykepleier

Beate Lie Sverre

Førsteamanuensis

Sykepleier/antropolog

Heid S. Aasgaard

Førstelektor

Sykepleier

Kari Jokstad

Stipendiat

Fysioterapi

Mette Tøien

Stipendiat

Sykepleier

Liv Helene Jensen

Førsteamanuensis

Sykepleier

Dorte V. Kristensen

Førstelektor

Sykepleier

Lisbeth Fagerstrøm

Professor

Sykepleier

Tom Eide

Professor

Litteratur/Ledelse

Hilde Eide

Professor

Sykepleier

Bjørg Landmark

Førstelektor

Sykepleier

Marit Hellesvik

Høgskole-lektor

Sykepleier

Siri Elisabeth Meyer

Førstelektor

Sykepleier

Jill Britt-Marie Flo

Førstelektor

Sykepleier

 

Campus Kongsberg

Navn

Stilling

Fagbakgrunn

Helle Kristine Falkenberg

Førsteamanuensis

Optiker

Høgskolelektor

Optiker

Irene Langeggen

Førstelektor

Optiker

Vibeke Sundling

Førsteamanuensis

Optiker

 

Campus Porsgrunn

Navn

Stilling

Fagbakgrunn

Sigrun Hvalvik

Professor

Sykepleier

Per Gunnar Disch

Førstelektor

Samfunnsviter

Marianne Eika

Førsteamanuensis

Sykepleier/cand philol i kulturstudier, mellomfag  engelsk språk

Anette Hansen

Stipendiat

Sykepleier

Kathrine Cappelen

Stipendiat

Sykepleier

Hilde Solli

Stipendiat

Sykepleier

Heidi Haukelien

Førsteamanuensis

Sykepleier/Antropolog

Halvard Vike

Professor

Antropolog

Elisabeth Aase

Førstelektor

Sykepleier

Anne Kathrine Malme

Høgskolelektor

Sykepleier

Anne Hvidsten

Høgskolelektor

Sykepleier

Hilde Solli

Førstelektor

Sykepleier

Runar Bakken

Dosent

Sykepleier

 

Campus Vestfold

Navn

Stilling

Fagbakgrunn

Liv Hanson Ausland

Førstelektor

Sosiolog

Torbjørg Fermann

Førstelektor

Sykepleier

Aud Jorunn Førsund

Høgskolelektor

Sykepleier

May Elin Thengs Horntvedt

Førstelektor

Sykepleier

Aud Johannessen

Førsteamanuensis

Sykepleier

Pia Bing-Jonsson

Førsteamanuensis

Sykepleier

Jørn Klein

Førsteamanuensis

Mikrobiolog

Gro Næss

Stipendiat

Sykepleier

Camilla Anker-Hansen

Stipendiat

Sykepleier

Solveig Osland Sandvik

Høgskolelektor

Sykepleier

Siri Tønnessen

Førsteamanuensis

Sykepleier

Kontaktpersoner