Sykepleiefaglig ledelse i hjemmesykepleien: en kvalitativ scoping review

Kristin Jordal MHSc, PhD, RN, Vibeke Saltveit MLIS, Siri Tønnessen MSc, PhD, RN

Hensikt: Studiens hensikt var å identifisere og syntetisere kunnskap om førstelinjeledere i hjemmesykepleien sine erfaringer og utfordringer i rollen som ledere slik det framkommer i kvalitative empiriske studier.

Bakgrunn: Hjemmesykepleien har fått et økt ansvar og en rekke nye oppgaver de senere årene, noe som gjør rollen som førstelinjeleder i hjemmesykepleien utfordrende.

Metode: Med fokus på sykepleiefaglig ledelse i førstelinjen ble et systematisk søk utført i CINAHL, Medline, EMBASE og SweMed+. En tematisk analyse ble gjort av de fire inkluderte studiene.

Resultater: Førstelinjeledere i hjemmesykepleien har et betydelig og omfattende ansvar. De sjonglerer mellom å være profesjonelt, relasjonelt, økonomisk og organisatorisk ansvarlig, noe som er en svært krevende balanse.  

Konklusjon: Studien tilfører ny kunnskap om hvordan sykepleiere i rollen som førstelinjeledere i hjemmesykepleien balanserer et betydelig og omfattende ansvar i en kompleks hverdag vesentlig forskjellig fra institusjonell kontekst. Førstelinjeledere i hjemmesykepleien står gjerne alene om ansvaret og mangler støtte oppover i organisasjonen. Studien viser også en betydelig mangel på forskning og dermed kunnskap om lederskap og ledelse i hjemmesykepleien, spesielt førstelinjeledere.

Implikasjoner for ledelse: Det er behov for en avklaring og avgrensning av førtelinjeleders rolle og ansvar i hjemmesykepleien samt å styrke støtten førstelinjeledere får fra overordnede i organisasjonen.  

keyboard_backspace Les hele artikkelen