Hørselstap, bruk av høreapparat og subjektive hukommelsesplager: Resultater fra den norske HUNT-studien

Denne studien ønsket å undersøke sammenhengen mellom graden av hørselstap, bruk av høreapparat og subjektive hukommelsesproblemer i en stor tverrsnitts studie i Norge.

Artikkelen ble publisert i Frontiers of Neurology, 11.1.23 (engelsk)

Forfattere:

Moradi, Sharam, Department of Health, Social and Welfare Studies, Faculty of Health and Social Sciences, University of South-Eastern Norway, Porsgrunn, Norway

Engdal, Bo, Department of Physical Health and Ageing, Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Norway

Johannessen, Aud, Department of Health, Social and Welfare Studies, Faculty of Health and Social Sciences, University of South-Eastern Norway, Horten, Norway, Norwegian National Centre for Ageing and Health, Vestfold Hospital Trust, Tønsberg, Norway

Selbæk, Geir, Norwegian National Centre for Ageing and Health, Vestfold Hospital Trust, Tønsberg, Norway, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo, Oslo, Norway, Geriatric Department, Oslo University Hospital, Oslo, Norway, Department of Occupational Medicine and Epidemiology, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway

Aarhus, Lisa, Medical Department, Diakonhjemmet Hospital, Oslo, Norway

Haanes, Gro Gade, Department of Nursing and Health Sciences, Faculty of Health and Social Sciences, University of South-Eastern Norway, Horten, Norway

Hensikt:
Studiens hensikt var å undersøke sammenheng mellom grad av hørselstap, bruk av høreapparat og langsiktige og kortsiktige subjektive hukommelsesproblemer i en stor tverrsnittsstudie i Norge.

Bakgrunn:
Hørselstap er en av de vanligste sensoriske funksjonshemmingene hos eldre, og påvirker språkforståelsen negativt, og er en risikofaktor for kognitiv svikt og demens. I hvilken grad hørselstap påvirker menneskelige hukommelse er i mindre grad undersøkt.

Metode:
Data ble hentet fra den fjerde bølgen av Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT4, 2017-2019). Utvalget omfattet 20 092 personer med gjennomsnittsalder 58,3 år som gjennomførte hørselstest med audiometri og Meta-Memory Questionnaire (MMQ).

Resultater:
Resultatene viste bare sammenheng mellom hørselstap og bruk av høreapparat med subjektiv langtidshukommelse. Deltagere som har benyttet høreapparat for hørseltapet har mindre problemer med langtidshukommelse enn de som ikke har benyttet høreapparat. I tillegg viste resultatene at det ikke er sammenheng mellom hørselstap, bruk av høreapparat og subjektiv korttidshukommelse.  

Konklusjon:
Studien viser at det er sammenheng mellom hørselstap og subjektiv langtidshukommelse, men ingen sammenheng mellom hørselstap, bruk av høreapparat og korttidshukommelse. Videre forskning er nødvendig for å undersøke effekten av bruk av høreapparat kan ha på ulike minnesystemer.