Per Gunnar Disch

Førstelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-104)

Ansvarsområder

Senter for omsorgsforskning-Sør

Kompetanse

Helse- og omsorgspolitikk

 

Publikasjoner

 

 

Publikasjoner i Cristin