Ingvild Elisabeth Svendsen

Instituttnestleder
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-124)