Ingvild Elisabeth Svendsen

Instituttnestleder

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-124)