Hege Beate Stokmo Melilla

Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-46)
Hege Melilla er sykepleier og PhD- kandidat i personorientert helsearbeid og medlem av forskningsgruppen USN EldreForsk

Ansvarsområder

Prosjektansvarlig for arbeidspakke 2 i HEIME-prosjektet med fokus på en bærekraftig familieomsorg: å styrke pårørende til eldre mottakere av hjemmesykepleie (2021-2024)

Kompetanse

  • Pedagogikk/fagdidaktikk
  • Kunnskapsbasert praksis
  • Brukermedvirkning
  • Psykisk helsearbeid
  • Assertive Community Treatment-team
  • Kommunehelsetjeneste
  • Spesialisthelsetjeneste

CV

Utdanning

2021: Doktorgradsstipendiat innen personorientert helsearbeid, USN, Vestfold

2020: UH-Ped emne 2. Utdanning i en digital tid (15 stp), USN, Vestfold

2020: UH-Ped emne 1. Undervisning, læring og vurdering i høyere utdanning (15 stp), USN, Vestfold

2017: Master i Fine Arts, Kyungsung Universitet, Busan, Sør-Korea

2015: Bachelorfag i Fine Arts, Kyungsung Universitet, Busan, Sør-Korea

2012: Master i klinisk helsearbeid, psykisk helsearbeid, Høgskolen i Buskerud

2001: Bachelor i sykepleie, Høgskolen for Diakoni og Sykepleie

1999: Examen Philosophicum, Universitetet i Tromsø

 

Arbeidserfaring

2019-2021: USN, Vestfold, FHS, ISH, universitetslektor (100%)
                    Emneansvarlig for Bacheloroppgaven i sykepleie, BS-PBAO30
                    Prosjektdeltaker i DIKU Kickstart sykehjem (20 prosent kombinertstilling)
                    Praksislærer i Psykisk helsearbeid, BS-PPH30
                    Praksislærer i Grunnleggende sykepleie, BS-PGS10/PRAGRU1
                    Veileder i ferdighetstrening og fullskalasimulering i simuleringsavdeling, BS-VIT210/Metode1
                    Veileder på oppgaveseminar i Anatomi og fysiologi, BS-NAT110
                    Veileder på oppgaveseminar i Sykdomslære og farmakologi, BS-SYKFAR1
                    Veileder i Akademisk språkkafe (ASK)
                    Sensor på eksamen i Akutt kritisk og langvarig syke, BS-AKL230
                    Sensor på eksamen i Sykepleiens vitenskapelige grunnlag, BS-VIT110
                    Sensor på eksamen i Bacheloroppgaven i sykepleie, BS-PBAO30
                    Sensor på praktisk og muntlig eksamen Grunnleggende Sykepleie, BS-PGS10/Metode1

2019-2019: Mestringssenteret i Kongsberg, kursholder, malekurs 

2018-2019: USN-campus Vestfold, FHS, ISH, timelærer 
                    Praksislærer i Veiledning, ledelse og innovasjon BS-PLVI30
                    Sensor i Sykepleiens vitenskapelige og yrkesfaglige grunnlag BS-VIT110-1

2014-2015: By Sojo, selvstendig næringsdrivende i Sør-Korea, produsent, produksjon og salg av interiørartikler

2010-2012: Vestre Viken Helseforetak, Kongsberg DPS, spesialsykepleier, Assertive Community Treatment-team

2006-2010: Vestre Viken Helseforetak, Kongsberg sykehus, sykepleier medisin 2, lungemedisin/palliasjon

2002-2004: Gjøvik sykehus, sykepleier, hjerte/lungemedisin

2001-2002: Aker Urologiske Universitetsklinikk, sykepleier, urologi/endokrinologi/kirurgi

1996-1998: Mucho Mas, servitør

1991-1994: Universitetssykehuset Tromsø - renholder, ekstrahjelp

1989-1992: SAS Royal Hotell Tromsø - renholder, stuepike, frokostservitør, kioskmedarbeider, ekstrahjelp

 

Publikasjoner

Vitenskapelig artikkel

2014: Stokmo, H., Ness, O., Borg, M. & Sommer, M. (2014). Helsearbeidernes erfaringer med hvordan krav om modelltrofasthet virker inn på brukermedvirkning i ACT-team. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 11(1), s. 4-23. Helsearbeidernes erfaringer med hvordan krav om modelltrofasthet virker inn på brukermedvirkning i ACT-team - Nr 01 - 2014 - Tidsskrift for psykisk helsearbeid - Idunn

 

Kronikk

2021: Melilla, H. & Tønnessen, S. (2021, 13. september). Pårørende redder velferdsstaten, men hvem skal redde de pårørende? Drammens tidendeKronikk, Omsorg | Pårørende redder velferdsstaten, men hvem skal redde de pårørende? (dt.no)