Beate Lie Sverre

Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4212)
Jeg er sosialantropolog og sykepleier med PhD i fagfeltet migrasjonshelse. Jeg forsker på temaene migrasjonshelse, psykisk helse, helsefremming, helsetjenesteutvikling til eldre og palliative helsetjenester. Jeg deltar i forskningsgruppen USN Eldreforsk (https://www.usn.no/eldreforsk/) og i Senter for Omsorgsforskning (SOF) - Sør.

Ansvarsområder

PhD veiledning: 1) Psykisk helse blant eldre innvandrere, 2) Helsefremming blant eldre pårørende I hjemmet, 3) Forhåndssamtale - hjemmeboende eldre. 

CV

Utdanning:

  • Ph.D. - UiO (2016) 
  • Sosialantropolog, Cand Polit  - UiO (2005) 
  • Sykepleier (1981)

Forskningsprosjekter:

  • Prosjektmedarbeider / medveileder i delstudien/PhD-prosjekt: "Sustainable family caregiving: Empowering family caregivers to older recipients of homecare" i NFR-prosjektet HEIME (nr. 320622): "More good days at home: Advancing health promoting practices in municipal healthcare services for older recipients of home care". (2021-2024) 

  • Prosjektmedarbeider / medveileder i PhD-prosjekt:«Forhåndssamtale med eldre i hjemmet» (Kreftforeningen, Dam.) (2021-2024)

  • Prosjektleder / hovedveileder i delstudien/Phd-prosjekt: "What are the implications of GP and municipal services on the structural vulnerabilities of older immigrants with MH/SUD?" i NFR-prosjektet ROMEO (nr.?): "Does the structural organisation of care affect pathways in municipal services for older people with mental health/substance use disorders?" (2020-2024)

  • Prosjektmedarbeider i pilotprosjektet: "Kompetanseutvikling i veiledning av sykepleierstudenter med norsk som andrespråk i praksisstudier i sykehjem." (2021-2022)
  • Prosjektleder "Akademisk Språkkafé - Et medvirkningsbasert aksjonsforskningsprosjekt" (ISH/FHS/USN og biblioteket Drammen /USN. Des.-17 - des.-19.)
  • Ph.D. projekt: Migrasjon og helse - En etnografisk studie av eldre pakistanske kvinner i det norske samfunnet. PhD avhandling UiO. (2009-2016)
  • Prosjektdeltaker evalueringsprosjekt EVASAM: "Evaluering av Samhandlingsreformen - St. meld. nr 49 og dens helsefremmende og sykdomsforebyggende effekt i kommunene, spesielt i kommunder med mange immigranter." (NIBR/HBV [NFR]) (2013-2015)

Publikasjoner i Cristin