Anette Hansen

Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-139A)
Tilknyttet utdanningsprogrammene: Bachelor i sykepleie og Master i klinisk helsearbeid. Forskergruppe: EldreForsk

Ansvarsområder

 

Kompetanse

Helsetjenester til eldre

Kommunehelsetjenester

Demensomsorg

Helseledelse

Kvalitative design og metoder

Publikasjoner i Cristin