Anette Hansen

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-138B)
Tilknyttet utdanningsprogrammene: Bachelor i sykepleie og Master i klinisk helsearbeid. Forskergruppe: EldreForsk

Ansvarsområder

 

Kompetanse

Helsetjenester til eldre

Kommunehelsetjenester

Demensomsorg

Helseledelse

Kvalitative design og metoder

CV

Publikasjoner

Hansen, A. Ville du fortalt det til venner hvis du begynte å utvikle demens? (06.04.2022) Forskersonen.no (kronikk). Tilgjengelig fra: Ville du fortalt det til venner hvis du begynte å utvikle demens?

Hansen, A., Tønnessen, S., Storm, M., Eilertsen, G. De eldre trenger flere gode dager hjemme, ikke bare økte antall dager hjemme (26.03.2022). Forskersonen.no (Kronikk). Tilgjengelig fra: De eldre trenger flere gode dager hjemme, ikke bare økte antall dager hjemme (forskersonen.no)

Nilsen, E.R., Dugstad, J., Eide, H., Grøndag-EElES, L., Hansen, A., Reierson, I, Å., Solli, H. Alarmen går - men hvem svarer? (01.03.2022). Kommunal rapport. Tilgjengelig fra: https://www.kommunal-rapport.no/debatt/alarmen-gar-men-hvem-svarer/140617!/

Hvalvik, S., Hansen, A., Eika, M., Disch, P.G., & Aase E.L. (2020). «Rett kompetanse- til rett tid – på rett sted; Utvikling av fagområdet aldring og eldreomsorg i Telemark. Behov og muligheter. (Prosjektrapport). (Et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, KS- regionalt og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark).

Hansen, A., Hauge, S., Hellesø, R., Bergland, Å. (2018). Purchasers’ deliberations on psychosocial needs within the process of allocating healthcare services for older home-dwelling persons with dementia: A qualitative study. BMC Health Services Research. Positiv tilbakemelding fra tidsskrift, venter på endelig svar om publisering. BMC Health Services Research. Tilgjengelig fra: https://bmchealthservres.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12913-018-3550-7

Hansen, A., Hauge, S., Bergland, Å. (2017). Meeting psychosocial needs for persons with dementia in home care services – a qualitative study of different perceptions and practices among health care providers. BMC Geriatrics. Tilgjengelig fra: https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-017-0612-3

Hansen, A., Hauge, S., Bergland, Å. (2016). Balancing the use of language to enable care: A qualitative study of oral and written language used in assessments and allocations of community healthcare serviced for persons with dementia. BMC Health Services Research. Tilgjengelig fra: http://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-016-1659-0

Hansen, A., Kirkeby, P. (2011). Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A – Implementering i Vestfold. Fylkesmannen i Vestfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold. Tilgjengelig fra: http://www.sandefjord.kommune.no/Global/HS/Utviklingssenter,%20USHT/Prosjekter/Pasientrettighetsloven%20kap%204a/Pasientrettighetsloven%20kap%204A%20sluttrapport.pdf

Hansen, A., Ytrehus, S. (2011). Hvordan påvirker Marte meo-veiledning personalets opplevelse av egen mestring i demensomsorgen? Sykepleien Forskning 1 (6): 36-43.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikasjoner i Cristin