Forskning og utviklingsarbeid ved simuleringssenteret i Porsgrunn

En rekke forsknings- og fagutviklingsprosjekt er relatert til aktiviteter i Simuleringssenteret.


Forskning

Simuleringssenteret er en viktig arena for utvikling av klinisk kompetanse. Gjennom forskning på egen pedagogisk praksis er hensikten å styrke kunnskapsgrunnlaget for våre pedagogiske aktiviteter. Dette gjøres ved å benytte ved ulike metodiske tilnærminger og utforske læring fra ulike perspektiver. Forskningen inngår i arbeidet som foregår i forskningsgruppen Klinisk kompetanse i sykepleierutdanningen.

 

Forskningsprosjekter med publikasjoner

Sykepleiestudenters evaluering av simulering som pedagogisk metode. En deskriptiv studie. Inger Åse Reierson (prosjektleder), Hilde Solli, Thor Arne Haukedal, Sissel Husebø

Sykepleiestudenters evaluering av et undervisningsopplegg i profesjonell kommunikasjon. En deskriptiv studie. Marianne Wighus (prosjektleder), Inger Åse Reierson, Svein Tore Hagen

Practical skill learning in nursing education. An exploratory and descriptive study of nursing students learning and transfer of practical skills in nursing education. Fullført ph.D.- prosjekt ved Monika Ravik

Relationships in virtual context. Supporting older caregivers through telecare. Fullført ph.D.-prosjekt ved Hilde Solli.  

Medium – Fidelity simulering – en pedagogisk intervensjonsstudie (2013-2014).Thor Arne Haukedal (prosjektleder), Hanne Hedeman, Inger Åse Reierson, Marianne Wighus, Ida Torunn Bjørk.

Prosjekt studenters perspektiver på telesykepleie etter simulerte scenarier (2011). Hilde Solli (prosjektleder), Inger Åse Reierson, Ida Torunn Bjørk.

Implementering av modell for praktisk ferdighetsutøvelse – et aksjonsforskningsprosjekt (2009-2010). Inger Åse Reierson (prosjektleder), Anne Hvidsten, Marianne Wighus, Solvor Brungot, Ida Torunn Bjørk

 

Pågående prosjekter

 Nursing students experiences using electronic patient record in Education and in Clinical placement. A qualitative study. Hilde Solli (prosjektleder), Ineta Deksne, Randi Mofossbakke, Inger Åse Reierson.

ph.D-prosjekt: "Development of nursing students' clinical competence by using simulation-based training: A multi method intervention study. Stipendiat Anne Mette Høegh-Larsen

 Faglige utviklingsarbeider

Elektronisk dokumentasjon

Det legges vekt på utvikling av kompetanse i elektronisk dokumentasjon og studentene øver på dette via IT- programmer som «Gerica» og «DIPS». Dette er systemer som  brukes både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.


Bruk av undervisningsvideoer

De fleste praktiske prosedyrer er videofilmet, og brukes av studentene som forberedelse til undervisning og under trening i simuleringssenteret. Se også bloggen Video på SIM-senteret.