Master i klinisk helsearbeid – Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester

Master i klinisk helsearbeid – Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester

Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester er en studieretning innenfor vår master i klinisk helsearbeid. Dette er et tverrfaglig studium som skal bidra til å møte behovet for kunnskap, ferdigheter og kompetanse forøvrig til å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre helsetjenestene.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2020

Dette er klinisk helsearbeid

Klinisk helsearbeid utgjør kjernen i mastergradsstudiet, og omfatter arbeid som foregår i klinisk praksis:

  • Kartlegge og vurdere behov og situasjonen, samt planlegge, utføre, følge opp og evaluere intervensjoner og tjenester rettet mot pasienter/brukere.
  • Fremme og utøve tverrfaglig samarbeid innen eget fagfelt og ved egen arbeidsplass.
  • Fremme kunnskapsutvikling innen eget fagfelt ved å planlegge, organisere, gjennomføre og lede fagutviklingsprosjekter, undervise/veilede, samt bidra i forskningsprosjekter.
  • Implementere nye metoder, verktøy, tiltak og systemer ved å bidra i kvalitetsforbedringsarbeid og prosjekter.

Studieretningen digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester

Vi har en aldrende befolkning og en økning i sammensatte og langvarige tilstander, dette også blant yngre mennesker. Denne utviklingen stiller samfunnet og helse- og velferdstjenestene overfor store utfordringer. Master i klinisk helsearbeid – studieretning Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester – legger et helsepolitisk og teoretisk fundament for forståelse og ledelse av digitaliserings- og innovasjonsprosesser i helse- og velferdstjenestene. Gjennom dette tverrfaglig studiet som skal vi bidra til å møte behovet for kunnskap, ferdigheter og kompetanse forøvrig til å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre helsetjenestene.

Vi gir deg også innsikt i hvordan digitalisering kan bidra til innovasjon og kvalitetsforbedring i helse- og velferdstjenester, med særlig vekt på klinisk praksis. 

Hva slags jobb får du?

Du kvalifiserer deg til faglig og praktisk helsearbeid i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Du kan jobbe med å utvikle, organisere og utøve helsetjenester til pasienter, kvalitetssikre tjenester, implementeringsarbeid, tverrprofesjonelt samarbeid i pasientrettet arbeid, fagutvikling samt kunnskapsbasert pasient- og praksisrettet arbeid. Etter å ha fullført masterstudiet skal du være en kompetent medarbeider eller prosjektleder som kan implementere, drifte og bruke ulike typer teknologier. 

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Videre utdanningsmuligheter

Fullført studium gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogram.  Vi tilbyr doktorgradsstudier i personorientert helsearbeid.

Slik er masterstudiet lagt opp

Master i klinisk helsearbeid kan gjennomføres på deltid eller heltid og består av emner som til sammen utgjør 120 studiepoeng. Deltidsløp går over 8 semester, med forventet studieinnsats på 20 timer pr. uke.  For fulltidsstudenter er studieinnsats beregnet til 40 timer pr. uke.

Innen studieretningen digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester, tar man studieretningsemner, valgemner og fellesemner.

Studiemodell

Innen studieretningen Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester, tar studenten studieretningsemne, valgemner og fellesemner.

 

Opptakskrav

Bachelorgrad (eller tilsvarende) innen helse- eller sosialfag. Andre bachelorutdanninger innenfor digitalisering og teknologi kan vurderes.

I tillegg kreves enten minst 1 års relevant klinisk erfaring før opptak til mastergradsstudiet, eller at du innehar minimum 20 % stilling i relevant klinisk praksis gjennom studiet.

For opptak til masterutdanninger kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Velg campus

Deltid – Drammen

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 8
  • Søkekode: 5110

Heltid – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student