Jostein Paulgård Østmoen

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen ()
Underviser og veileder i pedagogikk og profesjonskunnskap, fortrinnsvis på barnehagelærerutdanningen. Forskningsfelt: Barnehagepedagogikk med hovedfokus på lek og overganger. Profesjonsutøvelse i høyere utdanning.

Ansvarsområder

 • Forskergruppe: Barns overgang fra barnehage til skole og begynneropplæring og UNBA - Undervisningskvalitet i barnehagelærerutdanningen.
 • Programutvalg for barnehagelærerutdanningen: Representant for emneansvarlige Campus Drammen
 • Hovedemneansvarlig: Barns utvikling, lek og læring. 
 • Undervisningsoppgaver 2021/22 
  • Barns utvikling, lek og læring. Emneansvar.
  • Barnehagepedagogikk for andre. Emneansvar. 
  • Bacheloroppgaven barnehagelærerutdanning. 
  • Masteremnet pedagogikk som fag og vitenskap. 
  • Praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen.
 • Veiledningsoppgaver 2021/22:
  • Profesjonsveiledning barnehagelærerutdanningen
  • Bacheloroppgaven barnehagelærerutdanningen
  • Masteroppgaven i pedagogikk.

Kompetanse

 • Førstelektor barnehagepedagogikk
 • Mastergrad barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap.
 • Barnehagelærer. 
 • Allmennlærer/adjunkt. 

CV

 • 2020-d.d. Universitetet i Sørøst-Norge. Førstelektor i barnehagepedagogikk
 • 2017-2020. Universitetet i Sørøst-Norge. Kvalifiseringsstilling førstelektor. 
 • 2015-2017: Høgskolen i Buskerud og Vestfold/Høgskolen i Sørøst-Norge. Høgskolelektor i pedagogikk.                          
 • 2007-2015: Møllefossen Barnehage AS. Faglig leder/førskolelærer. 
 • 1997-2007: Øvre Eiker kommune. Allmennlærer. 

Publikasjoner

 • Vitenskapelig publisering:
  • Østmoen, J. P., Juritsen, L., Wilhelmsen, T. & Sletten, B. O. (2020). Profesjonsveileder og barnehagelærerutdanner: et profesjonsdannende og etisk anliggende. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol. 14. No. 2. s. 66-84. 
  • ​​Juritsen, L. & Østmoen, J. P. (2015). Barnehagelæreres muntlige fagspråk. Utfordringer og muligheter. I Hennum, B. A., Pettersvold, M. & Østrem, S. (red) Profesjon og kritikk. Fagbokforlaget.
 • Publisering fagtidsskrift
  • Juritsen, L. & Østmoen, J. P. (2021). Pedagogisk resonnering. Mellom hverdag og vitenskap. Barnehagefolk 3.
   Juritsen, L. & Østmoen, J. P. (2017). Barnehagelærerens fagspråk. Første steg 3.
  • Østmoen, J. P. (2016). På flukt. Om den karnevaleske lekens vilkår. Barnehagefolk 2.
  • Østmoen, J. (2014). Når den profesjonelles autonomi settes under press. Første steg 3.
  • Juritsen, L. & Østmoen, J. (2013). Den organiserte barndommens dilemma. Barnehagefolk 2
  • Østmoen, J. (2013). Den profesjonelle styreren og håndteringen av profesjonsetiske dilemmaer. Første steg 2