Kjersti Røsvik

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (M-116)
Studieretningsansvarlig, underviser og veileder på studieretning "Master i forebyggende arbeid med barn og unge"

Ansvarsområder

​Emneansvar for MSH-FBOU4200: Forebygging, oppvekst og utvikling

Emneansvar for MSH-VET4100: Vitenskapsteori og forskning

Kompetanse

 • Barn og barndom
 • Familie og foreldreskap
 • Kultursosiologi
 • E-læring

CV

Publikasjoner

 • Dybdahl, R., Sørensen, T., Hauge, H.A., Røsvik, K., Lien, L. & Eide, K. (2021) Same but different: Meaning-making among refugee and non-refugee youth. International Journal of Migration, Health and Social Care. 
 • ​Røsvik, K. og Haldar, M. (2021) Mothers constructing six-year-olds: how ‘linguistic and domestic capital’ work through school–home correspondence, making ethnicity and social class visible, SN Social Sciences. https://doi.org/10.1007/s43545-021-00132-7
 • Johansen, Nicolay B. and Røsvik, K. (2020) Durkheim: ikke glemt 100 år etter sin død. Norsk Sosiologisk Tidsskrift. https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/2020/04

 • Haldar, M. og Røsvik, K. (2020) Family as text: gendered parenthood and family display through home-school correspondence in Norway, Gender, Place & Culture A Journal of Feminist Geography. https://doi.org/10.1080/0966369X.2020.1724080
 • Haldar, M. og Røsvik, K. (2019). Livsløpets barndom og alderdom. I Brodtkorp, E. og Rugkåsa, M. (red.) Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. 3. utg. Gyldendal Akademisk. Oslo
 • Røsvik, K., & Haukedal, T. A. (2017). Wikis as digital learning resources in nursing education. Nordic Journal of Digital Literacy, 12(01-02), 31-46. http://dx.doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2017-01-02-04

 • Damsgaard, H., Røsvik, K. og Øvrum, I.T. (2015) Utfordringer i yrket – slik erfarne barnehagelærere, lærere og helse- og sosialarbeidere ser det. FoU i praksis nr.2/15

 • Oellingrath, I. M og Nærum, K. (2006) Kosthold blant ungdom i Porsgrunn. Tidsskrift for ungdomsforskning nr.1/06