Kristin Bentsen

Universitetslektor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (D3-106)
Kristin arbeider som PhD stipendiat ved Handelshøyskolen, Universitet i Sørøst-Norge. Kristin er en del av forskergruppene Innovasjon og entreprenørskap, og markedsføringsledelse, som relaterer forskning til innovasjon, markedsføringsledelse og tiltak i privat og offentlig sektor. Kristins avhandlingstema er markedsinnovasjon i REKO-ringer. Arbeidet hennes veiledes av Professor Per Egil Pedersen.

Publikasjoner

 

Patterns and practices of innovation in Norwegian service firms.

Per Egil Pedersen, Tor Helge Aas, Kristin Bentsen, Are Brandstad SNF Report No 7/15.

Centre for Applied Research at NHH.

 

Business model innovation in the retail industry: a service system perspective.

Per Egil Pedersen, Birgit Apenes Solem and Kristin Bentsen.

Innovating for Trust, 2017. Edward Elgar Publishing.

 

Radikal forretningsmodellinnovasjon i varehandel.

Birgit A.A. Solem, Kristin Bentsen og Per Egil Pedersen.

Nye forretningsmodeller i Handelen, 2017.

Universitetsforlaget.

 

Moral multiplicity, Moral Policing and Market Growth: A tale of two markets.

Kristin Bentsen and Eileen Fischer

CCT, Special Session, 2019 , Working Paper

Montrèal, Canada, July 2019.

Digital Platforms and Market Intermediation

Kristin Bentsen, Eileen Fischer and Per Egil Pedersen

ACR, Working Paper

Virtual conference, October 2020

Consumers in local food markets: From adoption to market co-creation

Kristin Bentsen, Per Egil Pedersen

British Food Journal, 2020