Mira Cataya Rodriguez

Mira Cataya Rodriguez

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen ()
Mira Cataya Rodriguez er PhD stipendiat og forsker på pedagogiske praksiser for livsmestring og interkulturell forståelse i KRLE-faget. Hennes forskningsinteresser omfatter flerkulturalitet, interkulturell forståelse, postkolonial feminisme, livsmestring, spiritualitet og transpersonlig psykologi. Hun underviser i mangfold og KRLE.

Kompetanse

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell forståelse, KRLE-didaktikk, postkolonial feminisme, livsmestring, spiritualitet, transpersonlig psykologi.

Publikasjoner

Christian Stokke & Mira Cataya Rodriguez (2020): "Livsmestring og selvutvikling i KRLE – tar faget en subjektiv vending?" Nytt Norsk Tidsskrift 37(2): 137-148. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3053-2020-02-05

Mira Cataya Rodriguez & Christian Stokke (2019): “Taking spiritual experiences seriously in the religious education classroom” International Journal of Children’s Spirituality 24(3). https://doi.org/10.1080/1364436X.2019.1646221