Vibeke Narverud Nyborg

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (15017)
Førsteamanuensis i medisin- og helsehistorie fra 2021. Jeg er historiker med en cand.philol grad fra UiB i historie, og en doktorgrad fra USN i medisin- og helsehistorie. Doktorgrad med tittelen Means or meaningful? - The historical construction of the patient concept in health professions' education. Mine styrker i arbeidslivet er at jeg er hardtarbeidende, har stor arbeidskapasitet, samarbeider godt med andre og jobber selvstendig. Jeg trives best i kombinasjon mellom egenarbeid og samarbeid. Min arbeidserfaring er knyttet opp både til offentlig byråkrati og administrasjon i tillegg til faglig arbeid innenfor akademia.

Ansvarsområder

Forskning innen medisin- og helsehistorie

Emneansvar for vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi for Master i klinisk helsearbeid

Underviser innen vitenskapsteori, vitenskapsfilosofi, humanistisk sykdomsforståelse, personorientering mm.

Studieåret 21/22 førsteamanuesis II ved Centre for Research on Pandemics and Society (PANSOC) https://uni.oslomet.no/pansoc/ 

 

Kompetanse

Mitt faglige arbeid er først og fremst knyttet til historie og bruk av historsike kilder og metode. Jeg har jobbet i et helsevitenskapelig miljø og har derfor også kompetanse om utfordringer og fordeler med tverrfaglig arbeid i akademia. I mitt doktorgradsarbeid har jeg først og fremst jobbet med kvalitative metoder, historieteori og språk som meningsskapende begrep i møte med historiske kilder, i tillegg har jeg fordypet meg i personorientering, personorientert helsearbeid og framtidige muligheter og utfordringer innen helse. 

Fra offentlig byråkrati og administrasjon tar jeg med meg kompetanse innen kvalitetssikring i akademia, ledelse av prosjekter og personalledelse, økonomistyring både i prosjekter og ifm med å være leder. I tillegg har jeg god kjennskap til offentlig statlig sektor både fra arbeidsgiversiden og fra arbeidstakersiden gjennom å både ha vært leder og fagforeningsrepresentant.

For øvrig se min profil på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vibeke-narverud-nyborg-33b04183/

CV

Arbeidserfaring:  

Førsteamanuensis i medisin- og helsehistorie, Universitetet i Sørøst-Norge, 2021 - dd

Stipendiat, Universitetet i Sørøst- Norge, doktorgradsstudent i personorientert helsearbeid, 2017 – 2020

Fakultetsdirektør, Høgskolen i Sørøst- Norge, året 2016

Fakultetsdirektør, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, 2014 - 2015

Rådgiver, Høgskolen i Buskerud, 2011 – 2013

Foreleser i norsk historie, AOF- Drammen/ Drammen guideforening, høst 2012

Rådgiver, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT), 2009 – 2011

Høgskolelektor, Høgskolen i Buskerud, 2008 – 2009

Førstekonsulent/ rådgiver, NOKUT, 2004 – 2008

Konsulent, Universitetet i Bergen, 2002 – 2004

Utdanning:  

Ph.d. i medisin- og helsehistorie, avlagt grad 2020

Ph.d. emne: Social Construction: Theory and Practice, 2,5 sp, Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet, 2019

Ph.d. emne: Medisinsk historie: kilder, metoder og historiografiske spørsmål, 3 sp, Universitetet i Oslo, 2018           

Ph.d. emne: Tale, tekst og tolkning, 7,5 sp, Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet, 2017

Ph.d. emne: Qualitative methods, 5 sp, Høgskolen i Sørøst- Norge, 2017

Ph.d. emne: The Science and Practice of Person- Centred Research, 15 sp, Høgskolen i Sørøst- Norge, 2017

Emne i organisasjonspsykologi 15 sp, Universitetet i Bergen, 2004

cand.philol, Hovedfag i historie, Universitetet i Bergen, avlagt grad 2003

cand.mag, mellomfag i historie, Universitetet i Bergen, avlagt grad 2001

Grunnfag kristendom med religion og livssyn, Høgskolen i Agder, 1998

Språk:                     

Norsk og nynorsk muntlig og skriftlig flytende

Engelsk muntlig og skriftlig flytende

Tysk akseptabel muntlig og skriftlig (ikke brukt aktiv på noen år)

Tillitsverv:             

DKFU- representant, 2014 - høst 2018

FAU – leder, Brandengen skole, 2014 – høst 2018

FAU- representant, Brandengen skole, 2011 - høst 2018

Tillitsvalgt i HiBus lokallagsstyre i Forskerforbundet, året 2013

Tillitsvalgt i NOKUTs lokallag i Forskerforbundet, 2010 til 2011

Styremedlem i Karrieresenteret ved Universitetet i Bergen, 2003

Styremedlem i Studentsamskipnaden i Bergen, 2002

Landsstyremedlem i Norsk Studentunion (NSU), representant for NSU- Bergen, 2001

Universitets- og høgskolepolitiskansvarlig for NSU- Bergen, 2000/ 2001       

Kurs:                        

HMS kurs for ledere, Stamina, 2015

Opplæring av tillitsvalgte, trinn I, Forskerforbundet, 2010

Forvaltningslov og forvaltningspraksis, Statskonsult, 2007

Nynorsk i arbeidet, Statskonsult, 2006

Internasjonalt:     

sakkyndig for det irske kvalitetssikringsorganet HETAC for innledende kvalitetsvurdering av private høyskoler og universiteter i Irland                                   

Observatør ved kvalitetsvurdering av Theresianischen Militarische Akademie i Østerrike                                   

Vertskap for observatører for tre akkrediteringsorgan i Østerrike (AAC, AQA og FHR) ved revidering av akkreditering av rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen                                   

NOKUTs medlem i gruppe som sammenlignet akkrediteringsprosedyrer i Østerrike og Norge, med mål om gjensidig anerkjenning av hverandres vedtak. Arbeidet resulterte i flere rapporter

Publikasjoner