- Bra å tenke utenfor boksen

Studentgruppe. foto
F.v: Benedikte (optometri), Torstein (optometri), Ellen (sykepleie), Maren (sykepleie) og Tom Andreas (IT og informasjonssystemer) var i full gang med dagens oppgave.

220 studenter fra Drammen, Ringerike og Kongsberg møttes til innovasjonscamp for å tenke nytt om fremtidens helsevesen. - Spennende og krevende, vi blir nødt til å tenke utenfor boksen.


Tekst og foto: Jan-Henrik Kulberg

Se bildegalleri på Flickr

Benedikte (optometri), Torstein (optometri), Ellen (sykepleie), Maren (sykepleie) og Tom Andreas (IT og informasjonssystemer) var i full gang med dagens oppgave:

  • Hvordan kan offentlige oppgaver løses mer effektvt?
  • Hvordan kan ny teknologi bidra til en slik reorganisering av tjenestene?

Jobber tverrfaglig

- Jeg tror disse utfordringene er veldig reelle. Det blir bare mer og mer aktuelt. Her på gruppen merker jeg at vi tenker litt forskjellig.  Vi IT-studenter tenker fort på programmeringsbiten, mens studentene fra helse-utdanningene er mer pasient-orientert, sier Tom Andreas. Sammen med andre IT-studenter og fagansatte hadde han tatt turen fra campus Ringerike til innovasjonscampen på Union Scene i Drammen.

Maren fra sykepleie er enig:

- Vi tenker mye på menneskene, altså pasientene. Det er bra at vi tenker annerledes.  Jeg er enig i at det ikke blir mindre ressursmangel i fremtiden, med stadig flere eldre.

Studentene synes det er bra med tverrfaglig gruppearbeid, og Tom Andreas sier det passer godt med studiet ellers, der han blir trent i prosjektarbeid.

- Det er tidlig på dagen. Har dere en idè dere jobber med?Vinnergruppen

- Vi sitter og jobber med et pasientplaster med sensorer, som kan overvåke helsetilstanden, men vet ikke helt hva det blir ut av det.

For lite lek

- Vi leker for lite i samfunnet i dag. Alt er strukturert fra morgen til kveld, men her er det mulig å være leken og dristig, sa stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen, som åpnet dagen.  Hun fortalte om en kommene stortingsmelding om om helse-næring og helse-industri.

- Samfunnet er nemlig klar for mer innovasjon innen helse og teknologi. Oljealderen er snart forbi. Vi må få nye ben å stå på, hvis vi skal kunne opprettholde velferdssamfunnet.  Da må vi skape noen verdier, og ha noen produkter som er attraktive å kjøpe.  Helseteknologi er et felt med kjempe-potensiale.

Veilederne. foto
Teknologi for alle

Marianne Barland fra Teknologirådet fortalte om viktige endringer i måten vi bruker teknologi på, som åpner for nye løsninger i helsevesenet.

  • Vi er påkoblet overalt - hele tiden.
  • Vi produserer masse data som det blir billigere og enklere å analysere.
  • Datamaskinene blir mer intelligente.

- Teknologien demokratiseres.  Det som før bare var tilgjengelig for profesjonelle, blir også tilgjengelig for oss, sa Barland.

Fakta:

"Innovasjonscamp helseinnovasjon og teknologi" er et samarbeid mellom HSN, Teknologirådet, Innovasjon Norge, Ungt Entreprenørskap Buskerud og Næringsforeningen i Drammensregionen.

Studenter fra sykepleie, radiografi, optometri samt IT- og informasjonssystemer deltar.  Studentene kommer fra campusene i Drammen, Kongsberg og Ringerike.

Fagansatte fra de samme campusene stiller som veiledere.   De har møter med studentgruppene gjennom hele dagen, for å hjelpe dem med å utvikle ideene.

Oppgaven

Hvordan kan offentlige oppgaver løses mer effektvt?

Hvordan kan ny teknologi bidra til en slik reorganisering av tjenestene?

Vis hvordan løsningen er relevant for en eller flere av disse gruppene:

* Pasienter og pårørende
* Kommunen / ansatte
* Innbyggere / nærmiljø
* Næringsliv
* Forskning