Forsker på hydrogen som drivstoff for skip

André Vagner Gaathaug, Dag Bjerketvedt, Joachim Lundberg og Knut Vågsæther står oppstilt foran teknisk system i lab.
HYDROGENSIKKERHET: Noen av USN-forskerne som skal bidra med kompetanse om hydrogensikkerhet i ny banebrytende satsing. André Vagner Gaathaug (til venstre), Dag Bjerketvedt, Joachim Lundberg og Knut Vågsæther. Førsteamanuensis Per Morten Hansen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Forskere ved Universitetet i Sørøst-Norge deltar i banebrytende ny satsing som bidrar til å redusere utslippene fra skipsfarten.

Det handler om å utvikle bærekraftige hydrogen brenselcellesystemer for skip. I selskap med batterikjempen Corvus Energy, Equinor og Toyota skal Universitetet i Sørøst-Norge (USN) levere kunnskap og forskning innen hydrogensikkerhet.

Produksjonen blir den første i sitt slag i Norge, og skal bidra til å nå skipsfartens ambisiøse mål om å halvere klimagassutslippene innen 2050. 

– Å bli invitert med som forskningspartner i dette store samarbeidsprosjektet viser at USN er i front på teknologiutvikling av grønne energibærere, spesielt hydrogen. For oss er dette svært spennende der vi får være med å realisere potensialet i hydrogenteknologi, sier professor Knut Vågsæther.

LES OGSÅ: Store innovasjonsprosjekter mot næringslivet

Kjent for forskningen 

Han leder forskningsgruppen Prosessikkerhet, forbrenning og eksplosjoner ved campus Porsgrunn som er USN-partneren i den banebrytende satsingen. Gruppen samarbeidet tidligere med Grenland Energy før selskapet i 2019 ble kjøpt av Corvus Energy.

– Forskningsgruppen har jobbet med hydrogenteknologi og hydrogensikkerhet i mange år. Vi er er godt kjent i miljøet for hydrogensikkerhetsforskningen både nasjonalt og internasjonalt, forteller Vågsæther.

USN ble presentert som samarbeidspartner under den digitale pressekonferansen i Grieghallen i Bergen 1. februar. Statsminister Erna Solberg (H) deltok live på skjerm fra Oslo, og Bergen-ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) fulgte også lanseringen.

Regjeringen peker på innovasjon og teknologiutvikling blant nøklene til det grønne skiftet. Omstilling av norsk maritim næring mot nye markeder er også avgjørende for å opprettholde konkurransekraften og sikre verdiskaping og sysselsetting i hele landet.

ødt tankskip ute på havet omringet av vindmøller/havvind

Spydspissen i samarbeidet av hydrogen brenselcellesystemene er verdens største produsent av batterier for skip og marine miljøer, Corvus Energy. Partnerne Equinor, rederiene Norled og Wilhelmsen og skipsdesignselskapet LMG Marin bidrar med viktig erfaring fra pågående hydrogenprosjekter.

USN sammen med næringsklyngen NCE Maritime CleanTech har ekspertisen på hydrogensikkerhet i prosjektet. Brenselscellemodulene skal leveres av japanske Toyota, som har lang erfaring med brenselcelleteknologi i blant annet biler.

SE PRESSEKONFERANSEN: Her presenteres forskningsprosjektet 

54 millioner i støtte  

Innovasjon Norge gir 54 millioner kroner i støtte til utvikling av brenselscellene. Målet er å utvikle hydrogen brenselcellesystemer i store skala for det internasjonale maritime markedet. 

Forskningen, utviklingen og produksjonen skjer i Bergen hvor Corvus holder til. Etter planen vil det første systemet være om bord på et skip for testing i 2023 og klar til kommersielt bruk innen 2024.

– Hydrogenteknologi vil være viktig for både transport og kraftproduksjon i årene fremover, og er et satsingsområde i regionen vår og mange steder i verden. Vi planlegger å involvere studenter gjennom hovedoppgaver og bachelorprosjekt i dette samarbeidet, forteller Vågsæther. 

LES MER: Forsker med Europa i ryggen

Dette er teknologien 

  • Med japanske Toyota på laget skal den norske batteriprodusenten Corvus Energy i Bergen levere brenselsceller for hydrogendrift på skip. 
  • Hydrogen til maritim transport er helt sentral i omstillingen til utslippsfri transport.
  • Universitetet i Sørøst-Norge og NCE Maritime CleanTech er invitert med som forskningspartnere for å bidra med kunnskap innen hydrogensikkerhet.
  • Equinor, Norled, Wilhelmsen og LMG Marin vil bidra med viktig erfaring fra pågående hydrogenprosjekter.
  • Toyota leverer brenselceller lik som brukes i bilene. Den fornybare teknologien skal gjøres trygg for bruk i maritime fartøy.
  • Brenselceller bruker hydrogen som drivstoff, slipper kun ut vann og er dermed nullutslippsteknologi. 
  • Teknologien er ennå ikke er benyttet på skip og båter i kommersiell drift.
  • Innovasjon Norge gir 54 millioner kroner i støtte til den banebrytende satsingen.