Engelsk fotball på pensum

Elever ved Thor Heyerdahl VGS blir intervjuet av TV2
Fans: Elevene ved Thor Heyerdahl VGS hadde en historietime litt utenom det vanlige denne førjula.

Den industrielle revolusjon står på timeplanen. Et gjesp går gjennom klasserommet. «Hvor mange engelske fotballklubber kjenner dere til?» Gjesp byttes ut med forundring, og etter hvert - engasjement. Kanskje er fotballkunnskaper noe som bør dyrkes mer i skolen? Det mener i alle fall førsteamanuensis Lasse Sonne.


På Thor Heyerdahl Videregående skole i Larvik er Lasse Sonne i gang med å eksperimentere. Didaktisk eksperimentering for å være nøyaktig. Historikeren og førsteamanuensisen ved HSN Handelshøyskolen foreleser, men ikke for sitt vante publikum av studenter. Foran ham sitter det i stedet videregående elever som gjør seg klar for skoledagens siste time. Energinivået er lavt, og trolig er det mest labert hos guttene.

- Vi vet nå at jenter klarer seg bedre i skolen. De tar fagstoff lettere, og i større grad enn før ender flere gutter opp som skoletapere, sier Sonne.

Hans eksperiment går ut på å knytte sin forelesing om den industrielle revolusjonen opp til et annet «fag» mange gutter i videregående skolealder allerede har studert i årevis - fotball.

Lasse Sonne like før forelesingen for idrettselevene ved Thor Heyerdahl VGS i Larvik.

Industriell revolusjon = fotballklubber

- Hvorfor oppstod de ulike fotballklubbene i England på sine respektive plasser? Jo, det henger sammen med den industrielle revolusjonen. Kan dere nevne noen av de engelske klubbene, spør Sonne.

Selvsagt kan de det. Og videre, etter at drøssevis av nye og gamle storheter og middelhavsfarere er blitt nevnt, blir de gitt forklaringen på oppblomstringen.

- Jern var viktig under den industrielle revolusjonene, og for å smelte jern trengte man kull. Man letet derfor etter kullfelt man kunne bygge fabrikkene i nærheten av. Folket kom så fra bygda for å jobbe i det som etter hvert ble til byer. Folket fikk samtidig mer fritid som følge av faste arbeidstider, og den tiden fylte de gjerne med fotball. Lag som Manchester United, Liverpool, Leeds, Newcastle og Aston Villa har oppstått som følge av den industrielle revolusjonen, forklarer Sonne.

Lasse Sonne underviser idrettelevene ved Thor Heyerdahl VGS om den industrielle revolusjonene i England.

Begynte i Spania

Det er ingen overdrivelse å si de to førstnevnte klubbenes relasjon til epoken gjorde forelesingen ekstra fascinerende for mange av tilhørerne. Og det er ikke første gang Sonne ser teknikken fungere på sitt publikum.

- Jeg har flere ganger opplevd at vi når frem til gutter på et helt annet nivå. Jeg begynte å eksperimentere for en del år siden, da jeg underviste i økonomisk historie på Carlos den 3. Universitetet i Madrid. Jeg hadde en gruppe studenter som var unge og mange uinteressert i temaet. Men når jeg snakket med dem om historiens betydning for fotballen, særlig hovedstadsklubbene Real Madrid og Atletico Madrid, steg interessen. Det var da jeg fikk ideen om å koble sammen undervisningsstoffet med studenters fotballinteresse.

Sonne sier fotballklubbfakta også kan brukes som krydder i forelesinger om revolusjonen i andre land.

- Det kan brukes om de industrielle revolusjonene i Tyskland (Ruhr-området), Belgia og Nord-Frankrike hvor kullfeltenes betydning for dannelsen av fotballklubber er lik den i England. Økonomisk historie, som den industrielle revolusjonene tilhører, er for mange tørt og kjedelig. Didaktikken og særlig målgruppen, som i dette tilfelle er unge gutter, blir derfor sentral å forholde seg til om man vil nå igjennom med fagstoffet.

TV2 intervjuer Lasse Sonne på Thor Heyerdahl VGS i forbindelse med hans didaktiske grep i undervisning om økonomisk historie.

Skal måle effekten

Førsteamanuensisen ønsker nå å eksperimentere og utvikle konseptet videre – og deretter måle effekten.

- Til nå har jeg eksperimentert med dette i videregående skole og på universitets- og høgskolenivå. Neste steg blir å eksperimentere i ungdomsskolen. Deretter ønsker jeg å utvikle et forskningsprosjekt hvor vi måler læringseffektene av metoden. Jeg har gode partnere i utlandet som er flinke til å evaluere og måle effekter av læring, undervisning og utdannelse i forhold til å gjøre undervisning evidensbasert. Ved å involverer disse kan vi få testet dette didaktiske grepet vitenskapelig.

Selv om Sonne ikke har tall på læringsutbytte enda, har han stor tro på at flere lærere og forelesere vil benytte metoden i fremtiden.

- Magefølelsen min forteller meg at vi kan ha noe stort på gang her i forhold til å justere undervisningspraksis, i det minste i forhold til målgrupper som i dag ikke får stor oppmerksomhet i utdanningssystemet. Jeg tenker i særdeleshet på målgruppen unge gutter, men også på unge jenter som har en brennende interesse for fotball og sport. Denne interesse kan brukes positivt i forhold til å lære andre fag enn idrett.