Vis studievalg

Handelshøyskolen tilbyr bachelor- og masterutdanninger innen en rekke fagområder, samt en ph.d.-utdanning i Marketing Management. I tillegg har vi flere årsstudier og mange videreutdanningsstudier. 

Dekan: Hans Anton Stubberud

Fakultetsdirektør: Erik Aarnes

Visedekan for profesjonsutdanning: Sidsel Kari Solbrække
Visedekan for FOUI: Therese Dille

Institutter ved Handelshøyskolen:

  • Institutt for økonomi og IT – leder Helge Gjermund Kaasin
  • Institutt for økonomi, markedsføring og jus – leder Anne Bang
  • Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap – leder Birger Opstad
  • Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap – leder Annett Arntzen