Institutt for økonomi og IT

Institutt for økonomi og IT held til i Bø i Telemark. Instituttet har om lag 35 tilsette og  1000 studentar.

Studietilbod

Instituttet tilbyr desse studia ved USN Handelshøgskolen i Bø:

Bachelor

Studievegleiarar: Hege Skogli Riege og Elisabeth Fleseland 

Årsstudium

Forsking og fagleg utviklingsarbeid

Forskinga ved instituttet er fokusert rundt USN Handelshøgskolen sine forskargrupper:

Instituttet har stor kontaktflate mot offentleg og privat sektor, noko som viser seg i Internship-/praksisopphald og praksisnære bacheloroppgaver for studentane.

Fagmiljøet bidrar med relevant kunnskap og forsking til næringsliv, offentleg verksemd og organisasjonar.

Oversikt over publiseringar i Cristin.