Institutt for økonomi og IT

Institutt for økonomi og IT held til i Bø i Telemark. Instituttet har om lag 60 tilsette og 1000 studentar.

Studietilbod

Instituttet tilbyr desse studia:

Årsstudium

Bachelor

Master

Etter- og videreutdanning

Forsking og fagleg utviklingsarbeid

Forskinga ved instituttet er fokusert rundt USN Handelshøgskolen sine forskargrupper.

Instituttet har stor kontaktflate mot offentleg og privat sektor, noko som viser seg i Internship-/praksisopphald og praksisnære bacheloroppgaver for studentane.

Fagmiljøet bidrar med relevant kunnskap og forsking til næringsliv, offentleg verksemd og organisasjonar.

Oversikt over publiseringar i Cristin.