Bachelor i innovasjon og bærekraft

Bø - Heltid

Med en bachelor innovasjon og bærekraft gir vi deg en kompetanse som er, og vil bli enda mer, etterspurt i organisasjons- og næringsliv i tiden fremover.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Heltid
 • Studiested:
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 222 981
 • Studienivå: Bachelor
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: 15.04.2024
 • Oppstart: Høst 2024
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6
Minn meg på søknadsfrist
Studenter i workshop

Hvorfor innovasjon og bærekraft?

Organisasjons- og næringsliv står overfor høye og skjerpede krav til omstilling og nyskaping i møte med rask teknologisk utvikling og omskiftelige politiske og sosiale forhold. Samtidig står verden i dag ovenfor komplekse og sammensatte miljømessige og sosiale utfordringer. Disse utfordringene må løses ved at vi produserer, konsumerer og lever på nye måter.

Gjennom dette studiet får du kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som kreves for å skape nye verdier som bidrar til å utvikle mer bærekraftige samfunn. Studiet er forankret i en bred definisjon av innovasjon og entreprenørskap, som inkluderer intraprenørskap, sosialt entreprenørskap og de mer tradisjonelle gründeraktivitetene. Med støtte i relevant forskning, teori, modeller og praksis, utvikler du kunnskap og ferdigheter som forbereder deg på å løse ulike utfordringer knyttet til nyskaping og bærekraft i arbeidslivet.

Emnene har overordnet mål om å skape endringer og nye forretningsmuligheter som utgjør en positiv forskjell på de tre bærekraftdimensjonene: miljø, samfunn og økonomi. Sentralt i bacheloren står emner som omhandler:

 • Entreprenørskap
 • Innovasjon
 • Bærekraft
 • Forretningsutvikling
 • Prosjekt og humankapitalforvaltning (IP)

Hva slags jobb får du?

Etter studiet kan du jobbe i etablerte selskaper som forretningsutvikler, konsulent eller prosjektleder innenfor ulike sektorer, som for eksempel IKT-tjenester, finansnæringen, bioteknologi, legemidler, teknologi og energi. I tillegg vil du være godt rustet til å etablere egen virksomhet.

Du vil ha en økonomisk-administrativ utdannelse med en ettertraktet fordypning som gir deg gode muligheter til å arbeide med utviklingsoppgaver i næringslivet eller offentlig forvaltning.

Kontakt med arbeidslivet

Utvikling av ferdighetene dine slik at de kan komme til nytte i arbeidslivet, er sentralt i studie. I flere av emnene gjennom hele studiet arbeides det med reelle utrednings-, analyse- og utviklingsoppgaver fra organisasjons- og næringsliv, i privat og offentlig sektor. I tillegg åpner studiet opp for at egne idéer, eller resultater fra f.eks. forskning kan inngå som caseoppgaver, der målet er utvikle markedsklare leveranser som svarer opp utfordringer i de tre bærekraftdimensjonene: Miljø, Samfunn og Økonomi. Dette gir deg som student et godt nettverk, til utviklingsoppgaver, framtidige arbeidsgivere og referanser som hjelper deg når du søker jobb.

Vi vil også være i kontakt med arbeidslivet gjennom studiebesøk til relevante organisasjoner, aktuelle gjesteforelesere, gjennom panelintervjuer, presentasjoner og pitching, som mentorer og rådgivere i forbindelse med selvstendige arbeider i studentbedrift eller bacheloroppgaver.

Dette lærer du

Du får solid kunnskap om entreprenørskap som samfunnsfenomen og som driver av bærekraftig utvikling, innovasjoner og omstilling. Dette vil forbereder deg til å drive forretningsmessig utvikling, der man søker å besvare komplekse utfordringer ved etablering av nye eller utvikling av eksisterende løsninger.

Kreativitet, læring og målrettet innsats står sentralt i denne bacheloren. Gjennom kurs, seminarer og diskusjoner får du kjennskap til modeller og arbeidsmetoder som gir oversikt over sammensatte utviklingsprosesser.

Gjennom prosjektarbeider og oppgaver som spenner fra klimatilpasning til sosial inkludering, får du praktisk arbeidslivsrelevant trening i å møte med aktuelle problemer og situasjoner basert på dine kunnskaper om:

 • Entreprenør, samfunn og bærekraft,
 • Bærekraftig utvikling og etikk,
 • Anvendt entreprenørskap,
 • Innovativ prosjektstyring,
 • Immateriell rett,
 • Innovasjon i team,
 • Forretningsutvikling.

 

Studiet foregår på campus Bø, som er kjent for sitt aktive studentliv.

Videre utdanning

Etter bachelor i innovasjon og bærekraft er du kvalifisert til USNs master i bærekraftsledelse, med to års relevant praksis er du også kvalifisert til vår master i innovasjon og ledelse.

Opptakskrav

Minn meg på søknadsfrist

Har du spørsmål?