Bachelor i eiendomsmegling

Bø - Heltid

Vil du bli eiendomsmegler? Lær økonomi, markedsføring og jus i praksis slik at du blir klar for arbeid med kjøp, salg og utleie av bolig og eiendom.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Heltid
 • Studiested:
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 222 368
 • Studienivå: Bachelor
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: 15.04.2024
 • Oppstart: Høst 2024
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser: 70
Minn meg på søknadsfrist
Bachelorstudent i eiendomsmegling

Hvorfor velge eiendomsmegling?

Eiendomsmegleren har en viktig rolle i norsk økonomi og for boligeiere. Eiendom representerer store verdier, og som eiendomsmegler sørger du for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg, sikker og effektiv måte.

Studiet er praktisk rettet og gir deg gode kunnskaper om meglerens rolle og arbeidsoppgaver. Du får ferdigheter og kompetanse til å gjøre en god jobb i den praktiske meglerhverdagen. Samtidig er bacheloren en utdanning innen økonomi og administrasjon.

keyboard_backspace Hvem kan egentlig bli eiendomsmegler? Tre eiendomsmeglere svarer.

Hva slags jobb får du

Gjennom studiet blir du kvalifisert for å jobbe med eiendomsmegling. Først som eiendomsmeglerfullmektig og senere som eiendomsmegler eller som fagansvarlig. For å få tittelen eiendomsmegler, må du ha fullført bachelorstudium i eiendomsmegling og ha to års arbeidserfaring fra bransjen.

For å kunne arbeide som eiendomsmegler (etter endt utdanning og praksistid), kreves det egnethet, som inkluderer fremleggelse av politiattest.  Se eiendomsmeglerloven § 4-2.  Har du spørsmål vedrørende dette, kan du kontakte studieveileder.

Du kan også få jobb som:

 • eiendomsforvalter
 • eiendomsutvikler
 • andre jobber innen økonomi, administrasjon og ledelse.

 

Nærhet til arbeidslivet

I siste studieår kan du velge å ha praksis i en eiendomsmeglerbedrift. Det er starten på opparbeidelse av et godt nettverk, og du får referanser som hjelper deg når du senere skal søke jobb. Du får også kontakt med arbeidslivet gjennom gjesteforelesere og studiebesøk i relevante bedrifter.

 • Internship help Et internship er en midlertidig ansettelse av studenter, hvor du får jobbe med relevante arbeidsoppgaver i en bedrift. tilbys som en ordning i studiets siste studieår.

Dette lærer du hos oss

Gjennom studiet opparbeider du faglig innsikt, analytiske evner og problemforståelse knyttet til alle relevante sider ved eiendomsmegling.

Kunnskap om og ferdigheter innen praktisk eiendomsmegling har en stor plass i alle de tre studieårene. I tillegg får du kompetanse innen spesielle teoretiske fagområder en eiendomsmegler har særlig bruk for, som jus for eiendomsmeglere, oppgjør og regnskap for eiendomshandel og finansiering av eiendomsinvestering.

Gjennom eiendomsmeglingsstudiet får du også kunnskap i relevante og viktige støttefag som:

 • markedsføring
 • bedriftsøkonomi og regnskap
 • matematikk
 • statistikk
 • organisasjonsfag
 • finansiering og investering
 • skatt- og avgiftsrett

Utdanningen gir dermed også en god økonomisk/administrativ kompetanse.

Studiet er godkjent av Finanstilsynet og gir studentene rett til å bruke tittelen eiendomsmegler etter to år med arbeidserfaring innen eiendomsmegling.

Studiet foregår på campus Bø, som er kjent for sitt aktive studentliv.

Videre utdanning?

Etter bachelor i eiendomsmegling kan du studere videre på en master i eiendomsutvikling eller en master i økonomi og ledelse (siviløkonom).

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av eiendomsmegling i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler som er tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2024 høst" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2023 høst

warning Studiemodellen for "2024 høst" er ikke klar enda. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Opptakskrav

Poenggrenser ved forrige opptak:

40
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
40.4
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.
Minn meg på søknadsfrist