Nilofer Bachakurd studerer økon

Bachelor i økonomi og ledelse

Vil du bli ettertraktet på arbeidsmarkedet? Få deg en solid forståelse for økonomi og ledelse, organisering, markedsføring, administrasjon og salg.

Hvor og hva vil du studere?

Vi tilbyr bachelor i økonomi og ledelse ved våre campuser i Bø, Drammen, Kongsberg, Ringerike og Vestfold. Ved hvert av studiestedene er det ulike valg- og fordypningsemner.

 

Hvorfor velge bachelor økonomi og ledelse?

Dette studiet gjør deg ettertraktet i både privat næringsliv og offentlig virksomhet og administrasjon.

Her får du muligheten til å velge de fordypningene som passer for deg. Du får en solid forståelse av økonomi og ledelse, interessante faglige utfordringer og ikke minst gode jobbmuligheter.

Du kan også fortsette på mastergraden i økonomi og ledelse.

Ta en internasjonalt anerkjent bachelorgrad

Vår bachelor i økonomi og ledelse har EFMD Programme Accreditation. Dette er det ledende internasjonale systemet for kvalitetsvurdering og akkreditering av studieprogram innen økonomi og ledelse. En bachelor i økonomi og ledelse fra USN Handelshøyskolen ser dermed bra ut på CV-en din.

Hva slags jobb får du?

Økonomiutdanning med ulike fordypninger gir deg et godt grunnlag for et bredt spekter av stillinger i privat og offentlig virksomhet.

Du kan for eksempel jobbe som:

 • finansrådgiver i bank
 • forsikringsrådgiver
 • statsautorisert regnskapsfører
 • økonomikonsulent (budsjettering og budsjettkontroll)
 • markedsansvarlig (markedsplanlegging og markedsanalyse)
 • jobbe i reklamebransjen eller med personal og rekruttering.

 

 

Kontakt med arbeidslivet

Representanter fra arbeidslivet inviteres inn som gjesteforelesere, og studentene inviteres blant annet til bedriftsbesøk, frokostmøter, seminarer og konferanser sammen med næringslivet i regionen. Her kan du møte fremtidige arbeidsgivere, etablere nettverk og skaffe deg oppdragsgivere til oppgaver som skal løses underveis i studiet.

Alle campusene tilbyr en ordning med internship (praksis i utdanningen) i studiets 6. semester. Studentene på 2. og 3. studieår har også mulighet til å få en mentor gjennom USN Handelshøyskolens mentorprogram

 • Internship help Et internship er en midlertidig ansettelse av studenter, hvor du får jobbe med relevante arbeidsoppgaver i en bedrift. tilbys som en ordning i studiets 6. semester.
 • Mentorprogram help En mentor er en veileder for deg som student og har som mål og hjelpe deg videre i dine studier og din fremtidige karriere. er en mulighet for studentene på 2. og 3. studieår. Mentoren fungerer som en samtalepartner, kontaktbygger, inspirator og veileder i studentenes valg av karrierevei eller videre i studiet. Mentorene rekrutteres både fra privat-, offentlig- og frivillig sektor.

 

 

Dette lærer du på bachelor i økonomi og ledelse 

Studiet gir deg en bred oversikt over de oppgavene du vil møte i arbeidslivet, i tillegg til en solid og praktisk utdanning.

De to første årene i studiet består av obligatoriske fag som gir deg kompetanse innen:

 • bedriftsøkonomi
 • regnskap
 • samfunnsøkonomi
 • innovasjon
 • markedsføring
 • strategi
 • samt organisasjon og ledelse. 

Studiet gir deg også innsikt i samspillet mellom bedriften og samfunnet, og kunnskap om de samfunnsøkonomiske konsekvensene av de beslutningene som tas i bedriften.

Vil du ha en sikker utdannelse innen ledelse?

Vil du ha en sikker utdannelse innen ledelse, med stor faglig bredde og gode karrieremuligheter i fremtiden? Da har USN Handelshøyskolen studiene for akkurat deg.

Autorisasjon som statsautorisert regnskapsfører

Ved å velge riktige emner, kan du gjennom de tre studieårene oppnå utdanningskravet som statsautorisert regnskapsfører. Det er Finanstilsynet som utsteder autorisasjon etter at gjeldende praksiskrav er oppfylt. Vi gjør oppmerksom på at Finanstilsynets regler kan endres på kort varsel. Det vil være utdanningsreglene på søknadstidspunktet (etter at praksis er gjennomført) som gjelder. Vi må ta et visst forbehold om at det kan ha oppstått endringer i utdanningskravet når Finanstilsynet behandler din søknad om autorisasjon.

Videre utdanning

Med en bachelorgrad i økonomi og ledelse kan du fortsette på disse studiene:

Ulike opptakskrav og tilleggskrav kan forekomme. Kontakt studieveileder for mer informasjon.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av økonomi og ledelse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.