Forskning på digitaliseringsledelse

Vi ser på ulike temaer knyttet til fagfeltet digitale informasjonssystemer, altså forskning i grenselandet mellom menneske, organisasjon og teknologi.

Vår forskning legger vekt på hvordan teknologien påvirker individer, organisasjoner og samfunn. Tematisk jobber gruppens medlemmer blant annet med:

 • digitalisering i offentlig sektor og utdanning
 • varehandel og reiseliv
 • smart cities
 • bærekraft og eHelse

Mål

Vårt mål er å produsere forskning som styrker og informerer kunnskapsbasen innen digitale informasjonssystemer. Dette gjør vi ved å delta i store nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter som fokusere på forskningsspørsmål vi er opptatt av: hvordan samfunnet, organisasjoner og individer påvirkes av den teknologien vi omgir oss med.

Hvordan forsker vi?

Medlemmer av forskningsgruppen benytter seg av et bredt metodespekter, fra tradisjonell kvantitativ og kvalitativ forskning til utvikling av systemer og algoritmer. For å sikre relevans i forskningen vår samarbeider vi nært med næringslivet og offentlig sektor, og vi er opptatt av "engaged scholarship", altså forskning i samarbeid med verden utenfor akademia.

Samarbeid

Nasjonale samarbeidspartnere

 • Kommuner i Viken, Vestfold og Telemark
 • NAV
 • Universititet i Agder
 • Smartgridsenteret
 • Vitenstenteret for helse og teknologi ved USN

Internasjonale samarbeidspartnere

 • Capgemini
 • University of Tennessee
 • Copenhagen business school (CBS)
 • Lucian Blaga university (Romania) 
 • National university of political science (NUPSPA, Romania)
 • Texas Tech University

Medlemmer av forskergruppen er representert i programrådet til NOKIOS - Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor.

NOKIOS logo

Og GoForIT, IKT Norges nettverk for bærekraft i IT-utdanningene

GoForIT-logo

Nettverk

 • Smart Cities og Smart Governments Research-Practice Consortium er et robust globalt Smart Cities-forskningsmiljø, basert på CTG, som fokuserer på innovasjoner innen teknologi, ledelse og politikk som forandrer stoffet i verdens byer. Gjennom målrettet nettverk og tilkoblet forskning kommer konsortie-medlemmene sammen for å dele ideer, ny kunnskap og forskning og praktisere innovasjoner for å øke muligheten for alle som bor og jobber i disse byene. Les mer om konsortiet

Pågående forskningsprosjekter

Internasjonale prosjekter (EU, EEA grants mm.)

Nasjonale prosjekter med støtte fra Forskningsrådet, DIKU og regionale forskningsfond: 

 • Nordisk Politiker Panel™ - et verktøy som sikrer kunnskap om de folkevalgte og fremmer demokratisk innovasjon (2022)
 • Digital transformation in rural areas in cooperation between SME`s and the municipality (2025)
 • Studentdrevet utvikling av læringsverktøy for databaseundervisning (2024)
Arrangement og aktiviteter

Forskningsgruppen er involvert i flere arrangement og aktiviteter:

I 2019 arrangerte vi den årlige Scandinavian workshop on eGovernment, hvor skandinaviske forskere på  området digitalisering av offentlig sektor presenterer og diskuterer pågående prosjekter.

Høsten 2019 arrangerte vi International Workshop on electronic and mobile business (IWEMB) en internasjonal workshop for forskere, med tema e-handel. I forbindelse med dette ble det også arrangert en ehandelsdag for næringslivet på USN campus Vestfold.

E-handelsdagen har vært avlyst på grunn av koronapandemien men skal gjennomføres i 2023.

Høsten 2020 var vi vertskap for den norske IT/informatikkkonferansen NIKT. Dette er en konferanse som samler det norske forskningsmiljøet på IT, informatikk, sikkerhet og informasjonssystemer. Konferansen ble gjennomført digitalt på grunn av koronasituasjonen.

Informastion Systems illustration

Gruppeleder

Medlemmer

Ph.d.-kandidater