Ingrid Sundbø

Førstelektor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi og IT
Campus Bø (1-351)

Ansvarsområder

Medlem av forskergruppen Management Information Systems

Undervisning, fagansvar, emneutvikling

 • Bacheloroppgave/prosjekt
 • Prosjektarbeid i GIS
 • Smidige Metoder
 • Systemutvikling
 • Modellering og UML
 • IT-ledelse
 • Prosjektstyring
 • eForretning og sosiale medier
 • Personvern

CV

Utdanning

 • 2005 Cand.polit i forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo(UiO)
 • 1987 Høgskolekandidat i Informatikk og økonomi, Høgskolen i Telemark(HiT)
 • 1985 Matematikk, UiO
 • 1984 Pedagogisk Seminar, UiO
 • 1984 Cand.mag, HiT
 • 1984 Høgskolekandidat i Idrett og idrettsadministrasjon, HiT
 • 1982 Høgskolekandidat i Realfag, HiT

Arbeid

 • 1998-dd Høgskolelektor, Institutt for økonomi og IT, HSN(HiT)
 • 1989-01 Forsker, Telemarksforsking-Bø
 • 1987-89 Systemkonsulent, Norsk Data AS
 • 1985-87 Adjunkt, Bø videregående skole 

Verv, sertifisering, annen aktivitet, mv

 • 2008-17 Fagansvarlig og sensor for prosjektlederutdanning hos Holte Consulting AS, HiT
 • 2016-16 Certified Scrum Master (CSM), prosessmetode sertifisering
 • 2015-15 Prince2, prosjektmetode sertifisering
 • 2014-dd Nettverk for prosjektledelse i Telemark, HiT kontakt
 • 2007-dd Forskningsforum for personvern, UiO
 • 2007-dd Ressursnettverk for eForvaltning, UiO
 • 2005-06 Høgskolestyret ved HiT, styremedlem
 • 2004-05 Arrangementskomite Euroweek Bø, HiT
 • 2002-04 Forskerforbundet ved HiT, styremedlem

Prosjekt, div

 • Reiselivssystem på Internett, Innovasjon Norge/Norges Forskningsråd
 • Saksbehandlingssystem for trygdeytelser, NAV
 • GIS og organisasjonsutvikling i Litauen’s landreformprogram, Utenriksdepartementet(UD)
 • Database og GIS kurs i Litauen/Villnius, UD
 • Informasjonssystem for reiseliv i Rauland
 • Vannkvalitetssystem, Fylkesmannen i Telemark/Miljøvernavdelingen
 • Informasjonssystem for kommunalteknisk sektor, Telemark/Buskerud
 • Reiseinformasjonssystem for destinasjonsselskap/pilot i Telemark, Oppland og Oslo, Innovasjon Norge
 • Den virtuelle skole, Nordisk konsortium for fjernundervisning og konferansesystemer
 • Folkemusikkregister, Nasjonalbiblioteket
 • Opplæring, bedriftsrådgiving

Publikasjoner

 1. Publikasjoner

Sundbø, Ingrid.
Fra geodata og GIS til Geografisk informasjonsinfrastruktur(GII), Oslo: Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk 2005 (ISBN ) s.
 

Publikasjoner i Cristin