Forskning på innovasjonssamarbeid, samfunnsomstilling og driftsstyring

Collaborative Innovation, Societal transformation and Operations Management - header photo

Vi ønsker å få innsikt i hvilke faktorer og strategier som påvirker innovasjon, entreprenørskap og driftsstyring.

Vi tror det er en sterk sammenheng mellom disse faktorene og økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige fordeler. Med forskningen vår tar vi derfor sikte på å bidra både til vitenskapen og til samfunnet.

Hva er forskningsfokuset vårt?

Forskningen i gruppen skal bygge en bro mellom:

 • innovasjonsledelse
 • entreprenørskap
 • teknologi
 • driftsstyring

Forskergruppen CISOM har derfor et tredelt fokus:

 • For det første ønsker vi å generere ny kunnskap om «Open and collaborative innovation», rollen digitale forretningsmodeller og tekno-entreprenørskap spiller og hvordan drift og prosesser kan designes for innovasjonssystemer.
 • For det andre har vi fokus på å utvikle metoder og verktøy for analysering av relevante faktorer. Vi ønsker også å forstå og etablere føringer for samtidig drift og innovasjons-/teknologiledelse i høyteknologiske entreprenørsettinger.
 • Til slutt tar forskningsgruppen sikte på å bidra til samfunnet ved å dele funnene med aktører som kan dra nytte av forskningen, og dermed tilrettelegge for omstilling av samfunnet.


Denne omstillingen kan oppnås på ulike nivåer, ettersom forskergruppen retter seg mot følgende analysenivåer: firmaer, nettverk, (entreprenørmessige) økosystemer, byer, regioner og land.

Metoder

Vi anvender et bredt spekter av forskningsmetoder, både kvalitative (herunder empirisk forskning, aksjonsforskning og spørreundersøkelser) og kvantitative (herunder operasjons- og dataanalyser).

Valget av passende forskningsmetode avhenger av den konkrete situasjonen og problemstillingen. Vi benytter oss også ofte av «mixed methods» og tverrfaglig forskning i studiene våre dersom de spesifikke sosiale eller entreprenørmessige problemstillingene tilsier det.

Derfor utvikler vi i stor grad forskningssynergier og samarbeider med kolleger i og utenfor USN.

Forskningsdisipliner

 • Innovasjon og entreprenørskap
 • «Open and collaborative innovation»
 • Regional og industriell utvikling
 • Sosialt entreprenørskap
 • Forsyningskjeder og driftsledelse
 • Bærekraftig drift og stødig vekst
 • Smarte operasjoner og digitale forretningsmodeller
 • Teknologiledelse   
 • Innovasjons- og næringspolitisk utforming
 • Innovasjons- og forskningsstyring