Anette Myhre Momrak

Universitetslektor
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi og IT
Campus Bø (1-346)
Anette Myhre Momrak er universitetslektor i innovasjon og entreprenørskap, og doktorgradsstipendiat. Doktogradsarbeidet fokuserer på hvordan innovasjon kan bidra til mer miljømessig, sosialt, og økonomisk bærekraftige organisasjoner, og særlig hvordan slik innovasjon avhenger av samarbeid med ulike interessenter og aktører i organisasjoners omgivelser.

Ansvarsområder

  • Doktorgradsprosjekt med arbeidstittel: "The role of collaboration in sustainability-oriented innovation"
  • Innovasjon i team
  • Studentbedrift