Eivind Arne Fauskanger

Førstelektor
USN Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Kongsberg (5361)
Jeg jobber ved USN Handelshøyskolen, Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap, campus Kongsberg. Jeg jobber hovedsaklig på bachelorstudiet i økonomi og ledelse hvor jeg underviser i bedriftsøkonomi, logistikk og kvalitetsledelse. Jeg er ansvarlig for internshipprogrammet som tilbys studentene tredje studieår. I tillegg har jeg EVU kurs i lean- og kvalitetsledelse. Forskningsområde er stort sett innen lean- og kvalitesledelse. Jeg er med i forskergruppa Collaborative Innovation, Societal transformation and Operations Management (CISOM)

Ansvarsområder

Mine faglige interesseområder ligger innen økonomistyring, logistikk og kvalitetsledelse. Det er også innenfor disse fagområden jeg underviser. Jeg er også svært interessert i ledelsesfilosofien Lean Thinking. Jeg har både jobbet med lean prosesser, undervist i lean og jobbet med både forbedringsprosjekter og forskningsprosjekt innen Lean. 

Fag jeg underviser i ved USN er:

  • Innføring i bedriftsøkonomi
  • Driftsregnskap og budsjettering
  • Innkjøp og forsyningskjedeledelse
  • Total kvalitetsledelse (TQM)
  • Lean- og Kvalitetsledelse

CV

Prosjekt:
For tiden er jeg prosjektleder for følgende FoU prosjekter:

  • EØS-prosjektet: Process Optimization and Industry 4.0. 
  • Internabroad, HKDIR: Et prosjekt der studenter fra USN blir tilbudt internship hos internasjonale bedrifter i staten Rio Grande do Sul, Brasil

Publikasjoner

Publikasjoner i Cristin