Eivind Arne Fauskanger

Universitetslektor

USN Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Kongsberg (5361)
Jeg jobber ved USN Handelshøyskolen, Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap, campus Kongsberg. Jeg jobber hovedsaklig på bachelorstudiet i økonomi og ledelse der jeg hovedsaklig underviser på fordypningen i industriell økonomi, 3. studieår.

Ansvarsområder

Mine faglige interesseområder ligger innen økonomistyring, logistikk og kvalitetsledelse. Det er også innenfor disse fagområden jeg underviser. Jeg er også svært interessert i ledelsesfilosofien Lean Thinking. Jeg har både jobbet med lean prosesser, undervist i lean og jobbet med både forbedringsprosjekter og forskningsprosjekt innen Lean. 

Fag jeg underviser i ved USN er:

  • Driftsregnskap og budsjettering
  • Innkjøp og forsyningskjedeledelse
  • Total kvalitetsledelse (TQM)
  • Kvalitet- og leanledelse

CV

Prosjekt:
For tiden jobber jeg med følgede prosjekter:

  • Kvalitet- og leanledelse i helsesektoren
  • Internabroad. Et prosjekt der studenter fra USN blir tilbudt internship hos internasjonale bedrifter i Rio de Janeiro, Brasil

Publikasjoner