André Opsahl

Universitetslektor

USN Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Kongsberg (5340)
André Opsahl jobber som universitetslektor på USN Handelshøyskolen, Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap, campus Kongsberg. Han har dobbel mastergrad i henholdsvis økonomisk styring (siviløkonom) og regnskap og revisjon (MRR), og har tidligere jobbet som revisor i Deloitte. Han har også vært konsulent (i form av ekstern evaluerer) på byutviklingsprosjekter i Østfold. På USN underviser André i emner innenfor finansregnskap, bedriftsøkonomi og strategisk økonomistyring. I tillegg er han veileder på bacheloroppgaver innenfor de samme fagområdene. André er opptatt av å anvende teoriske modeller på praktiske problemstillinger for å vise studentene koblingen mellom teori og praksis. André brukes også mye som ekstern sensor på andre norske utdanningsinstitusjoner. I forbindelse forskning fokuserer André på følgende temaer: (1)Entreprenørielle økosystemer og hvordan de påvirker entreprenørskap i en regional kontekst, (2)Corporate Governance i små- og mellomstore foretak (med fokus på styresammensetning og finansiering, (3) Regnskapsrapportering (med fokus på manipulering og regnskap- og informasjonskvalitet og (4) Undervisningskvalitet.

Ansvarsområder

I 2021 underviser André i følgende emner:
- REG1000: Grunnleggende regnskap - 7,5 studiepoeng (Vår) - 1. Klasse
- DRI2000: Driftsregnskap og budsjettering - 7,5 studiepoeng (Vår) - 2. klasse
 

Annet:
- Veileder på 2 bacheloroppgaver (Vår).
- Ekstern sensor for andre utdanningsinstitusjoner i Norge

Kompetanse

CV

Utdannelse:

Universitet i Sørøst-Norge (USN)
Pedagogisk videreutdanning (20 stp.)
2019

Høgskulen i Volda (HVO) 
Årsstudium i Historie (60 stp.) Nettbasert deltidsstudie.
2016 - 2018

Norges Handelshøyskole (NHH)
Mastergrad i regnskap og revisjon (MRR) - Tidligere høyere revisorstudium
2010 - 2011

Norges Handelshøyskole (NHH)
Siviløkonom/Mastergrad i Økonomi og Administrasjon
Spesialisering: Økonomisk Styring (BUS)
Masteroppgave: Beyond Budgeting i Kongsberg Gruppen ASA
2008-2010

University of Waikato (New Zealand)
Utveksling fra Norges Handelshøyskole (NHH)  
Vår 2009

Høyskolen i Buskerud (HiBu)
Bachelorgrad i Økonomi og Administrasjon
Spesialisering: Bedriftsøkonomi
2004-2007

 

Arbeidserfaring:

Universitetet i Sørøst Norge (tidligere: Høyskolen i Sørøst-Norge og Høyskolen i Buskerud og Vestfold)

Universitetslektor (04.05.2018 - dd)/Høyskolelektor (1.1.2016-03.05.2018) 
Mer informasjon under ansvarsområder.

Konsulentvirksomhet på eget selskap
2017 -d.d. Konsulentoppdrag innen mitt fagområde som ikke er i konkurranse med USN, og
kan gjennomføres innenfor hovedarbeidsgiver dispensasjon om biarbeid.
Per d.d. er to prosjekter gjennomført for Fredrikstad kommune innefor urban stedsinnovasjon og sentrumsutvikling.

Deloitte AS
Senior associate i audit and advisory 2013-2016
Assocaite i audit and advisory (2011-2013) 
Oppdragsansvarlig og operativ ansvarlig på store og små foretak i følgende bransjer: 
Dagligvare, media, persontransport og handelsbedrifter.
I tillegg erfaring fra følgende bransjer: bank, shipping og godstransport.

Statsautorisert revisor fra 31.07.2015

Annet:
- Representant for associates - 08/2011 - 08/2012.
- Varamedlem i styret (representant for de ansatte) - 04.09.2015-31.01.2016

Amesto Accounthouse AS
Regnskapsmedarbeider (Deltid):
Oslo (september 2007 - desember 2007) og Bergen (januar 2008 - oktober 2010).

Laagendalsposten AS
Radio Host / Prosjektmedarbeider (Deltid)
2005-2007

Etablering og drift av nettradio i perioden mars 2005 til juli 2007. 
Etablering og drift av FM-radio (lokalt) i forbindelse med Kongsberg Jazzfestival 2006 og 2007.  

Publikasjoner

Lindelöf, P. & Opsahl, A. (2020). The importance of regional milieu-ecosystem corporate governance for SMEs. (In review)

Opsahl, A., Stenheim, T., Baksaas, K. M., Stephansen, S. W. & Meidelsen, K. (2020). Regnskapsspråk og informasjonskvalitet hos selskaper notert på uregulerte markedsplasser. Vitenskapelig Antologi: Aktuelle Tema i Regnskap og Revisjon, Cappelen Damm Akademisk.

Opsahl, A. & Nygård, R. (2019). Digitaliseringsfokuset i revisjonsbransjen. Vitenskapelig Antologi: Trender og Utfordringer i Regnskap og Revisjon, 41 – 55, Fagbokforlaget.

Stenheim, T., Sundkvist, C. H. & Opsahl, A. (2017) Hva menes med regnskapskvalitet?. Magma: Tidsskrift for økonomi og ledelse, 1, 64-67.