Vi forsker på bedrifter og virksomheters forhold til omgivelsene, og deres konkurranseevne og verdiskaping.

For at en virksomhet eller bedrift skal lykkes så må den forholde seg til ulike aktører i omgivelsene, det er forbrukere, kunder, leverandører og andre interessenter. I tillegg legger rammebetingelser føringer for bedriftens verdiskaping og konkurranseevne.

Hvordan bedriften bruker sine ressurser, hvordan den er organisert og hvilke relasjoner den har til omgivelsene kan gi virksomheten et konkurransefortrinn og bidra til å forklare bedriftens suksess og yteevne. I senere tid har også bærekraft, resiliens (motstandsdyktighet, evnen til å håndtere unormale hendelser som for eksempel en pandemi) og digital transformasjon blitt viktige faktorer for en bedrifts evne til å lykkes.

Hva forsker vi på?

Kunnskap og forskning om markedet som bedriften opererer i er viktig, og i forskningsgruppen marked og strategi forsker vi på dette. Forskningen er kommersiell og arbeidslivsrettet med hovedfokus på verdiskapning, konkurranse- og omstillingsevne. Forskergruppen ønsker å være relevant i sin virksomhet gjennom attraktiv forskning som har relevans for næringsliv og offentlig forvaltning. 

Forskningsområder er:

 • Forbrukermarkedet
 • Konsumentatferd
 • Produktutvikling og innovasjon
 • Bedriftsmarkedet (inkludert distribusjonskanaler, forsyningskjeder, samarbeidsformer og nettverk) 
 • Relasjoner til interessenter (stakeholders; offentlige, private, non-profit).
 • Økosystemer og lokal og regional næringsutvikling
 • AI
 • Festivaler og produktpakking
 • Reiseliv og destinasjonsutvikling
 • Branding (Merkevarebygging)
 • Digitalisering og digital transformasjon
 • Bærekraft og resiliens

Hvordan forsker vi?

Forskningen er empirisk og har en sterk forankring i teori. Forskningsmetodene er varierte og tilpasset de ulike prosjektene. Avhengig av formål jobber vi med:

 • Kvalitative data og casestudier
 • Eksperimentelle studier (kvantitative)
 • Tverrsnitt-data (kvantitative survey)
 • Nettverksdata

Pågående forskningsprosjekter

Gruppeleder

Medlemmer

Ph.d.-kandidater

Assosierte medlemmer