Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitskap

47

Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitskap

Tilsette ved instituttet

Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitskap held til på Krona i Kongsberg og Papirbredden i Drammen. Instituttet har om lag 40 tilsette og  800 studentar.

Studietilbod

Instituttet tilbyr desse studia ved USN Handelshøgskolen i Drammen:

Studievegleiar: Marit Laugerud

Og har desse studia ved USN Handelshøgskolen i Kongsberg:

Studievegleiar: Mathilde K. Volle

Instituttet tilbyr følgjande deltidsstudium:

Forsking og fagleg utviklingsarbeid

Forskinga ved instituttet er fokusert rundt USN Handelshøgskolen sine forskergruppar:

Instituttet har stor kontaktflate mot offentleg, privat og frivillig sektor, noko som viser seg i praksisnære bachelor- og masteroppgåver for studentane.

Fagmiljøet bidrar med relevant kunnskap og forsking til næringsliv, offentleg verksemd og organisasjonar.

Oversikt over instituttet sine publiseringar i Cristin.