Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitskap

Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitskap held til på Krona i Kongsberg og Papirbredden i Drammen. Instituttet har om lag 85 tilsette og 800 studentar.

Studietilbod

Instituttet tilbyr desse studia:

Bachelor

Master

Doktorgrad

Etter- og videreutdanning

Forsking og fagleg utviklingsarbeid

Forskinga ved instituttet er fokusert rundt USN Handelshøgskolen sine forskergruppar.

Instituttet har stor kontaktflate mot offentleg, privat og frivillig sektor, noko som viser seg i praksisnære bachelor- og masteroppgåver for studentane.

Fagmiljøet bidrar med relevant kunnskap og forsking til næringsliv, offentleg verksemd og organisasjonar.

Oversikt over instituttet sine publiseringar i Cristin.