info
Bachelorstudent i statsvitenskap ved USN

Bachelor i statsvitenskap

Drammen - Heltid

Vi tilbyr landets eneste bachelor i statsvitenskap som kombineres med strategisk kommunikasjon, ledelse og tverrkulturell forståelse. Her beskriver og analyserer du lokale, nasjonale og internasjonale politiske beslutningsprosesser og maktforhold.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Bachelor
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 881
 • Antall semester: 6
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 65
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hvorfor velge bachelor i statsvitenskap?

Statsvitenskap handler om det politiske og administrative systemet, og passer for deg som vil forstå hva som egentlig skjer i politikk og forvaltning.

Som statsviter får du unik innsikt i hvordan samfunn organiseres og styres politisk i Norge og internasjonalt.

Du får solid kompetanse og ferdigheter i analyse, metode og statistikk, og kan forstå og analysere begivenhetene bak nyhetsbildet.

Hva slags jobb får du?

Utdanning i statsvitenskap gir deg kompetanse som er etterspurt innen både offentlig forvaltning og i samfunnsavdelinger i store bedrifter. Kanskje ønsker du å jobbe i humanitære organisasjoner, i fagforeninger, politiske partier eller i mediene?

Du har også et godt utgangspunkt for å kunne jobbe i skole og undervisning. Ønsker du å jobbe internasjonalt, for eksempel med diplomati eller fredsarbeid, vil statsvitenskap være en god plattform å bygge videre på.

Kontakt med arbeidslivet

Mesteparten av studiet er i statsvitenskapelige emner, som ikke har et eget praksisfelt. Studiet inneholder også obligatoriske jobbrelaterte emner innen markedsføring og organisasjon og ledelse, pluss at du må velge mellom enten Statistikk, Internasjonal Handel eller Kommunikasjon og påvirkning. Når du dessuten velger dine frie emner kan det være klokt å ta hensyn til hva du ønsker å jobbe med.

Studentene på 2. eller 3. studieår har også mulighet til å få en mentor gjennom USN Handelshøyskolens mentorprogram

 • Internship help Et internship er en midlertidig ansettelse av studenter, hvor du får jobbe med relevante arbeidsoppgaver i en bedrift. tilbys som en ordning i studiet.
 • Mentorprogram help En mentor er en veileder for deg som student og har som mål og hjelpe deg videre i dine studier og din fremtidige karriere. er en mulighet for studentene på 2. og 3. studieår. Mentoren fungerer som en samtalepartner, kontaktbygger, inspirator og veileder i studentenes valg av karrierevei eller videre i studiet. Mentorene rekrutteres både fra privat-, offentlig- og frivillig sektor

Studiet foregår på campus Drammen, der du kan ta del i et voksende og engasjerende studentmiljø

Dette lærer du i statsvitenskap

Bachelorgraden i statsvitenskap gir deg omfattende kunnskap og innsikt i en rekke emner som er knyttet til politiske systemer og prosesser, samfunnsanalyse og beslutningsprinsipper:

 • Hvordan kan vi forholde oss til utfordringene i Syria eller til russisk utenrikspolitikk?
 • Hvordan fungerer politiske systemer, og hvordan skaffer politiske partier og interessegrupper seg innflytelse?
 • Hvor mye bestemmer et norsk kommunestyre egentlig?
 • Hvordan fordeles goder og plikter i samfunnet? Hvorfor er britisk politikk forskjellig fra tysk?

Et sentralt spørsmål i all samfunnsvitenskapelig analyse er hvordan maktforholdene i samfunnet påvirker vår sikkerhet og sosiale velferd. I den forbindelse spiller også hensynet til menneskerettighetene en rolle. 

Du får kompetanse til å forstå og forholde deg konstruktivt til tverrkulturell kommunikasjon. I tillegg vil du få kompetanse i strategisk kommunikasjon og ledelse.

De fleste emnene er obligatoriske, og kan deles inn i tre kategorier:

 • De forberedende emnene
 • De statsvitenskapelige emnene
 • Emner i etikk og samfunnsansvar og organisasjon og ledelse

5. semester inneholder frie emner. De frie emnene kan tas ved andre studier ved USN eller ved andre universiteter og høyskoler i Norge, eller i utlandet. Studentene kan også velge en praksisplass i sitt 5.semester.

 

Videre utdanningsmuligheter

Med bachelor i statsvitenskap har du flere muligheter til å studere videre på masternivå både i Norge og i utlandet. Ved USN kan du ta:

Du vil også være kvalifisert til masterstudier i statsvitenskap ved flere andre universiteter i Norge og ellers i verden, for eksempel Universitetet i Oslo. Noen av disse masterstudiene vil ha navn etter et bestemt område av den statsvitenskapelige fagkretsen, for eksempel administrasjon og organisasjonsvitenskap eller sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, eller internasjonale relasjoner ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Du vil også med en bachelorgrad i statsvitenskap kunne søke deg til flere andre samfunnsvitenskapelige masterstudier over hele verden.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av statsvitenskap i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse

Poenggrenser ved forrige opptak:

44
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
37.7
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Har du spørsmål?