To studenter som arbeider sammen

Master i menneskerettigheter og flerkulturalitet (MSc in Human Rights and Multiculturalism)

Drammen - Heltid

Master i menneskerettigheter og flerkulturalitet gir deg en kombinasjon av fag som er helt unik i Europa. Masterprogrammet er internasjonalt og engelskspråklig.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 8127
 • Antall semester: 4
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Antall studieplasser: 30
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Dette er master i menneskerettigheter og flerkulturalitet

Masterstudiet gir deg dypere innsikt i menneskerettigheter, og hvordan menneskerettigheter kan forstås i en kontekst med kulturelt mangfold, fra et tverrfaglig perspektiv.

 

Masterprogrammet i menneskerettigheter og flerkulturalitet er et toårig internasjonalt program. Studiet ser på menneskerettigheter gjennom ulike kulturelle perspektiver og akademiske disipliner, og samler internasjonale forskere og studenter. Gjennom studiet utvikler du forståelse for komplekse samfunnsprosesser og interkulturell kompetanse. Masterprogrammet skal gi deg spesialkompetanse innen menneskerettigheter og flerkulturalitet både fra lokale og globale perspektiver.

– Programmet har vært transformerende, og har gitt meg unike erfaringer som har bidratt betydelig til min profesjonelle og personlige utvikling.

Student 2023

Det er veldig fint å se hvor engasjerte professorene våre er. Det blir mye god energi i klasserommet når vi er samlet. Alle er veldig engasjerte og det er et aktivt studiemiljø.

Studentene Cherine og Marianthi

Hvorfor skal du velge dette masterprogrammet?

MSc i menneskerettigheter og flerkulturalitet tilbyr etterutdanning i menneskerettigheter og flerkulturalitet for studenter med en bachelor som inneholder minst 80 studiepoeng innen samfunnsvitenskap eller tilsvarende.

Du vil utvikle analytiske ferdigheter innen kjernetemaene menneskerettigheter og flerkulturalitet både på mikro- og makronivå, ved å anvende forskningsmetoder fra samfunns- og statsvitenskap og humaniora.

Masterprogrammet har en tverrfaglig tilnærming til menneskerettigheter og flerkulturalitet og problembasert læring med omfattende bruk av case-basert undervising med fokus på globale samfunnsutfordringer. Du får innblikk i forskning fra  et bredt fagfelt som inkluderer utdanningsvitenskap, internasjonal rett, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, sosiologi, kultur- og religionsstudier.

– Et av de fremtredende aspektene ved programmet var USN-SAR (Scholars at Risk) student advocacy internship der jeg fikk mulighet til å  anvende teoretisk kunnskap i virkelige situasjoner. Denne  tilnærmingen lot meg bygge bro mellom teori og praksis innen feltet menneskerettigheter og flerkulturalitet. Den praktiske anvendelsen har utvilsomt styrket min forståelse og gitt meg uvurderlige ferdigheter for fremtiden.

Student 2023

Hva slags jobb kan du få?

Med en mastergrad i menneskerettigheter og flerkulturalitet vil du kunne jobbe innen offentlige tjenester og administrasjon, utdanning, media, humanitære organisasjoner, private selskaper og som konsulent.

Her er noen karriereeksempler fra tidligere studenter, som jobber innen:

Offentlig sektor:
 • Rådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Konsulent i Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Oppdrag i utlandet for FN
 • Rådgiver i Utlendingsnemnda i Oslo
 • Konsulent og leder i NAV
 • Politisk og juridisk rådgiver for den norske regjeringen
 • Programdirektør ved lokale norske introduksjonssentre
 • "Leder for likestilling, mangfold og inkludering" i en kommune
 • Konsulent i Arbeidstilsynet
 • "Lead Campaign Officer" i en kommisjon for menneskerettigheter
 • Spesialist i menneskerettigheter ved den nasjonale menneskerettighetskommisjonen
Ikke-statlige organisasjoner:
 • Frivillighetskoordinator i Redd Barna
 • Regional rådgiver i Redd Barna
 • Koordinator i Røde Kors
 • Spesialist ved Wergeland-senteret
 • Spesialist i Flyktningtjenesten
Mellomstatlige organisasjoner og fond:
 • Prosjektleder i en humanitær organisasjon
 • Siviltjenesteperson i FN
 • Prosjektleder i UNICEF
Høyere utdanning og forskning:
 • Forskningsassistent
 • PhD-stipendiat
 • Universitetslektor og rådgiver på universitet og høyskole
Privat sektor:
 • Spesialist i menneskerettigheter 
 • Prosjektleder for bærekraft
 • Konsulent
Utdanningssektor:
 • Minoritetsrådgiver på videregående skole
 • Lærer i grunnskolen og videregående skole
 • Spesialpedagog på en skole

Dette lærer du hos oss

Tema innen menneskerettigheter, politikk, teorier om kultur, flerkulturalitet, vitenskapsfilosofi, utdanning og utfordringer knyttet til menneskerettigheter og flerkulturalitet blir adressert gjennom hele programmet. Ved å kombinere tilnærminger fra samfunnsvitenskap, internasjonal rett og humaniora, vil du også tilegne deg erfaring med tverrfaglig forskning og praksisbasert læring.

Du vil få en forbedret og mer dyptgående kunnskap i:

 • teoretiske grunnlag for menneskerettigheter og flerkulturalitet,
 • spørsmål tilknyttet implementering av nasjonal politikk,
 • samfunnsmessige utfordringer relatert til menneskerettigheter
 • ulike teoretiske tilnærminger til menneskerettigheter og flerkulturalitet og utdanning
 • relevante epistemologiske og metodologiske diskusjoner.

  
MSc i menneskerettigheter og flerkulturalitet søker å utvikle:

 • forskningskompetanse og analytiske ferdigheter hos studentene;
 • studentenes evne til å identifisere, navigere og analysere menneskerettigheter og samfunnsaktuelle spørsmål i  kontekst med kulturelt mangfold;
 • studentens evne til etisk refleksjon og kritisk tenkning, analyse av politikk, praksis og utfordringer på tema tilknyttet menneskerettigheter og flerkulturalitet;
 • studentenes profesjonelle ferdigheter innen menneskerettigheter og flerkulturalitet
 • studentenes praktiske ferdigheter, analytiske evner og akademisk skriving.

  
Detaljert kursinformasjon:
MSc i menneskerettigheter og flerkulturalitet er et toårig masterprogram som består av en kombinasjon av kurs (75 stp) og en selvstendig forskningskomponent (45 stp masteroppgave). Masterprogrammet inkluderer en obligatorisk modul i forskningsmetodikk med forskningsetikk. For de individuelle kursene, vennligst se studieplanen.

Studiet foregår på campus Drammen, hvor du kan ta del i et aktivt og engasjerende studentmiljø.

– Drammen ligger svært nær Oslo, men samtidig ikke langt fra naturen. Studentboligene ligger kun få minutter unna byen, som er et populært sted å møtes og det er mange arrangementer i lokalmiljøet. Drammen har studenter fra hele Norge, så du vil garantert treffe nye venner.

Student

keyboard_backspace Les mer om studentlivet i Drammen

Videre studiemuligheter

I dette studiet vil du få innsikt i tverrfaglig forskning, og programmet gjør deg også kvalifisert til å ta forskerutdanning, slik som vårt ph.d.-program i kulturstudier

– Menneskerettigheter og kultur er svært relevante temaer i dagens samfunn. Fra studiene dine vil du utvide perspektivet ditt og lære mer om deg selv i prosessen.

Student

Slik er studiet


Masterprogrammet inkluderer også en obligatorisk modul i forskningsmetodikk med forskningsetikk. Sentrale diskurser om menneskerettigheter, kulturteorier, flerkultur, vitenskapsfilosofi og utdanning er gjennomgående i hele programmet.

– Studiet har gjort meg i stand til å tenke kritisk og analysere, og det har utstyrt meg med ulike verktøy som jeg kan bruke i nåværende og fremtidige konkrete og reelle  situasjoner.

Student

Internship

Et internship gir mulighet til å få arbeidserfaring på akademisk nivå, og lar deg sette teori om menneskerettigheter og flerkulturalitet ut i praksis.

– Erfaringene med å utvikle innhold til sosiale medier og podcastproduksjon var en svært nyttig del av internship med Scholars at Risk (SAR) student advocacy. Vi utformet brev til diplomater og forskjellige organisasjoner. Dette gjorde at vi fikk en helhetlig læringsopplevelse. Samarbeid og teamarbeid var kjernen i internshipet, noe som speiler virkeligheten i flerkulturelt samfunn. Muligheten til å jobbe med forskjellige grupper utviklet mine mellommenneskelige og sosiale ferdigheter og utvidet perspektivet mitt på effektivt samarbeid. Det beriket ikke bare læringsprosessen, men understreket også viktigheten av en felles innsats for å adressere komplekse spørsmål relatert til menneskerettigheter.

Student 2023

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av menneskerettigheter og flerkulturalitet i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Dette programmet krever en bachelorgrad (eller tilsvarende), med minst 80 studiepoeng i følgende fagområder:

 • Jus
 • Samfunnsvitenskap (f.eks. statsvitenskap, antropologi, religion, psykologi eller sosiologi)
 • Utdanning
 • Filosofi
 • Historie
 • Beslektede felt, så lenge studiet i spørsmål inkluderer kurs som er relevante for studiet av menneskerettigheter

Søkerne må også dekke språkkravene i engelsk.

Opp til syv plasser kan reserveres for studenter fra partnerinstitusjoner som deltar i relevante pågående prosjekter med USN.

Vennligst les all informasjon om opptaksprosessen før du søker, og i år inkluderer vi en videoevaluering som en del av vår online søknadsprosess for alle kandidater som oppfyller minimumskravene for dette programmet. Mer informasjon kommer når vi har begynt å behandle søknadene for høsten 2024.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Har du spørsmål?