Næringsbachelor IT og informasjonssystemer

Ambassadør Maria Elena Cata. Foto.
Ambassadør Maria Elena Cata, student på IT og informasjonssystemer

Ved campus Drammen kan du som studerer bachelor i IT og informasjonssystemer ved USN velge å ta tredjeåret over to år, samtidig som du jobber 50% og får relevant praksis.

Sammen med partnerbedriftene våre tilbyr USN Handelshøyskolen dermed en unik arbeidslivsintegrert utdanning. Den gir studenter på bachelorstudiet i IT og informasjonssystemer et solid fundament for videre yrkeskarriere.

Er du IT-student og ønsker å kombinere jobb og studiet – i en relevant bedrift?  

En genial måte å vokse inn i rollen som IT-ekspert på.

Du som studerer 2. året bachelor i IT og informasjonssystemer ved USN har mulighet til å søke deg til USN Næringsbachelor i IT og Informasjonssystemer ved campus Drammen. Denne næringsbacheloren er utarbeidet sammen med USN sine partnerbedrifter i regionen, og det er i stor grad tilrettelagt med samlingsbasert undervisning i Drammen.

Gjennom studiet vil du få relevant arbeidserfaring, kunnskapsdannelse i jobb og studier, bredt nettverk og du vil motta lønn for jobben som gjøres i bedriften. Dette er en unik måte å bygge karrieren din på!

Aktuelle bedrifter

Hva er en næringsbachelor? 

Med dette programmet kan du ta en bachelor over 4 år. Det vil si at 3. studieår i Drammen tas over 2 år, samtidig som du jobber 50% i en av USN sine partnerbedrifter. Valgpakken er utviklet i tett og kontinuerlig dialog med partnerbedriftene som ansetter studentene.

Hvem kan søke?

Andreårsstudenter fra bachelor IT og informasjonssystemer ved USN kan søke. Ved søknadstidspunktet må du ha gjennomgått og bestått programmets studieprogresjon fra IT og Informasjonssystemprogrammet, og gjennomføre 4. semester før studiestart i august.

Slik søker du

For å søke på Næringsbachelorstudiet, må du fyllet ut skjema på denne siden. Send også med din foreløpig karakterutskrift og et motivasjonsbrev for hvorfor du søker (max 2/3 side).

Søknadsfristen er 1. april.

Hvordan er søkeprosessen?

Alle kvalifiserte søkere vil etter søknadsfristen bli presentert for våre partnerbedrifter. Deretter vil bedriftene invitere alle aktuelle kandidater til intervju, og det er bedriftene som velger kandidatene for en ansettelse.  For å bli tatt opp til denne modellen må du bli tilbudt jobb i en relevant partnerbedrift i en 50% stilling. I tillegg må du tilfredsstille det akademiske kravet om fullførte 90 studiepoeng. Det er også muligheter for å skaffe sin egen bedrift. 

Alle partnerbedrifter må godkjennes av USN og signere en partneravtale med USN.

Ønsker din bedrift å rekruttere IT studenter?

Bedriftene får tilgang til gode studenter i en midlertidig stilling over to år. USN har lang erfaring med dette konseptet, og bedriftene er superfornøyde både med studentene og muligheten til å få lov til å påvirke innholdet i studiet. Etter endt studie, er det mange studenter som blir tilbudt fast jobb i bedriften de arbeidet i, gjennom studiet. Det beste med studieprogrammet er den faglige og personlige ballasten studentene får gjennom dette konseptet – og bedriftene får tilgang på gode studenter! 

Alle bedrifter som ønsker å tilby studentene jobb må godkjennes av USN og signere opp en Partneravtale.

Ta kontakt med bedriftskoordinator Silja Sverreson for en prat om mulig samarbeid. 

Begge filene må legges ved. Ingeniørstudenter som søker næringsbachelor trenger ikke laste opp dette.
Verifiser at du ikke er en robot