Målet vårt er å etablere gode betingelser for forskning på norsk og internasjonal rett, samt legge til rette for ulike perspektiver innen rettsvitenskapelig tenkning.

Hva forsker vi på?

Forskningsgruppen i rettsvitenskap driver forskning innen flere tradisjonelle juridiske disipliner. Vi har særlig kompetanse innenfor arbeidsrett, rettsøkonomi, skatterett, miljørett og folkerett.

Medlemmene er aktive i internasjonale forskningsprosjekter og nettverk, og opptatt av å legge til rette for utvikling av yngre forskere innenfor gruppens fagområder.

Involverte akademiske disipliner

  • Rettsvitenskap
  • Rettsøkonomi
  • Filosofi

Primære forskningsområder

  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Folkerett og menneskerettigheter
  • Miljørett
  • Rettsøkonomi
  • Skatterett
  • Strafferett
Samarbeidspartnere og nettverk
Pågående forskningsprosjekter og aktiviteter

Mixed Boundary Commissions 
Kontaktperson: Øystein Jensen

Juss og samfunn 
Kontaktperson: Alf Marcus Wiegaard

Kollektivbeslutninger i rett, jus og rettsøkonomikk 
Kontaktperson: Gunnar Nordén

Liability and Compensation Rules in the Marine Environment. A Public International Law Perspective 
Kontaktperson: Gunnar Nordén

Proof Standards in Collective Courts 
Kontaktperson: Gunnar Nordén

 

Medlemmer