Institutt for økonomi, marknadsføring og jus

47

Institutt for økonomi, marknadsføring og jus

Studietilbodet til instituttet Tilsette ved instituttet

Institutt for økonomi, marknadsføring og jus held til på Hønefoss på Ringerike. Instituttet har om lag 75 tilsette og  1400 studentar.

Studietilbod

Instituttet tilbyr desse studia ved USN Handelshøgskolen campus Ringerike:

Bachelor

Master

Praktisk-pedagogisk utdanning

Instituttet tilbyr følgjande deltidsstudium

Forsking og fagleg utviklingsarbeid

Forskingea ved instituttet er fokusert rundt USN Handelshøgskolen sine forskargrupper:

Instituttet har stor kontaktflate mot offentleg og privat sektor, noko som viser seg i Internship-/praksisopphald og praksisnære bacheloroppgaver for studentane.

Fagmiljøet bidrar med relevant kunnskap og forsking til næringsliv, offentleg verksemd og organisasjonar.