Institutt for økonomi, markedsføring og jus

47

Institutt for økonomi, markedsføring og jus

Instituttets studietilbud Ansatte ved instituttet

Institutt for økonomi, markedsføring og jus holder til på Hønefoss på Ringerike. Instituttet har ca 75 ansatte og om lag 1400 studenter.

Studietilbud

Instituttet tilbyr disse studiene ved USN Handelshøyskolen campus Ringerike:

Bachelorstudier

Masterstudier

Praktisk-pedagogisk utdanning

Instituttet tilbyr følgende deltidsstudier

Forskning og faglig utviklingsarbeid

Forskningen ved instituttet er fokusert rundt USN Handelshøyskolens forskergrupper:

Instituttet har stor kontaktflate mot offentlig, privat og frivillig sektor, noe som gjenspeiler seg i praksisnære bachelor- og masteroppgaver for studentene. 

Fagmiljøet bidrar med relevant kunnskap og forskning til næringsliv, offentlig virksomhet og organisasjoner.