Tar master med Difi-støtte

Elisabeth og Anne Kathrin tar master. Foto
F.v: Elisabeth Holte og Anne Kathrin Waage tar master innovasjon og ledelse ved siden av full jobb.

Elisabeth og Anne Kathrin vil studere gjennomføringsevnen i offentlige innovasjonsprosjekter, der tjenestedesign brukes som metode.


- Mange innovasjonsprosjekter som startes opp, både i privat og offentlig sektor, mislykkes. Det gjelder så mange som 70%, viser forskning. Hvorfor er det slik? Hvorfor lykkes noen, mens andre mislykkes, spør Anne Kathrin Waage og Elisabeth Holte.

De har fått støtte fra Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) til masterarbeidet sitt.

De to masterstudentene i innovasjon og ledelse har begge lang erfaring fra offentlig forvaltning, Anne Kathrin i Patentstyret og Elisabeth i Utdanningsdirektoratet og hos Fylkesmannen.

Sårbar gjennomføringsfase

- En veldig sårbar fase i innovasjonsprosjekter er gjennomføringsfasen. Man bruker ofte mye energi på utviklingsfasen, og så opplever man at når man kommer til å skulle implementere, så dukker det opp mange skjær i sjøen, sier Anne Kathrin og Elisabeth.

De vil studere implementering og endringsledelse i statlige innovasjonsprosjekter, som har fått penger fra Difi til å ta i bruk tjenestedesign.

- Vi er nysgjerrige på hvilke rammebetingelser tjenestedesign gir for implementering av de nye løsningene.

Gjør mye via Skype og nett

De to masterstudentene er begge travle med full jobb. Studiet tas derfor på deltid, med samlinger på campus Vestfold. Veilederen deres, førsteamanuensis Jon Hovland Honerud sitter på campus Kongsberg, og mye av veiledningen skjer via Skype.

Det fungerer veldig bra, i følge de to studentene som begge jobber i Oslo, men kommer fra Telemark (Elisabeth fra Kragerø, Anne Kathrin fra Notodden).

- Vi er veldig begeistret for Jon som veileder, og det fungerer bra med veiledningssamtaler på Skype. Vi opplever ikke så mye forskjell på det sammenlignet med å møtes ansikt til ansikt. Det blir en del telefonmøter også, og vi bruker webløsninger for å dele dokumenter. Vi synes det er veldig oppmuntrende å få stipend fra Difi og meningsfylt å samarbeide med en aktør som har bruk for det vi finner ut. 

- Hvorfor ville dere ta master, og hvorfor innovasjon og ledelse?

Anne Kathrin:

- Jeg har lenge hatt lyst til å ta en master, og valgte innovasjon og ledelse ved HSN fordi jeg er utdannet designer, og jobber i med innovasjon i det offentlige virkemiddelapparatet. Jeg lette etter en deltids master i innovasjon, og ser det som en bonus at den også handler om ledelse.

Elisabeth:

- Jeg har jobbet mye med både ledelse og utviklingsarbeid i offentlig sektor, og valget falt ganske naturlig på dette studiet. Det virket spennende, og veldig relevant for det jeg jobber med. 

- Hvordan er det å ta master, med den erfaringen dere har fra yrkeslivet?

Anne Kathrin:

- Jeg har fått mye bruk for studiet allerede i jobben. Jeg har gradvis fått nye utfordringer og mer ansvar, som følge av at jeg har utvidet den formelle kompetansen min. Jeg har fått muligheten til å lede prosjekter og jeg bringer tilbake kunnskap fra studiet til arbeidsplassen min. Det at jeg er i jobb, gir en stor verdi til det jeg lærer fordi jeg opplever det som umiddelbart nyttig.

Elisabeth:

- Dette blir veldig nyttig kunnskap for meg i jobben. Mye av det jeg lærer kan tas direkte i bruk i arbeidet mitt. Det gjelder ikke minst endringsledelse og kunnskap om implementeringsfasen, som er en veldig krevende fase for alle prosjekter. Det å ha lang erfaring fra arbeidslivet, samtidig som jeg tar dette studiet, gir en soleklar merverdi. Jeg reflekterer mer rundt det jeg lærer, og kan bruke det mer direkte inn i arbeidssituasjonen.

Dette er tjenestedesign

Tjenestedesign er en brukersentrert måte å utvikle tjenester på.

Metodikken kan bidra til at offentlige virksomheter leverer verdifulle og helhetlige tjenester med effektiv drift.

Tjenestedesign er et satsingsområde i offentlig sektor og mange virksomheter har allerede sett resultater av å bruke designmetodikk.

I 2016 etablerte Difi Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign i staten.  Den har som mål å øke bruken av innovative metoder og tjenestedesign i forvaltningen.

Difi deler ut stipend til studenter som skriver masteroppgave om offentlig sektor og prosjektene som har vært med i stimuleringsordningen

Det er 8 prosjekter som har fått penger fra Difi til å ta i bruk tjenestedesign. Elisabeth og Anne Kathrin skal se på to av prosjektene som har kommet lengst.

Skryt fra veilederen

Førsteamanuensis Jon Hovland Honerud er studentenes veileder.

- Det er moro å jobbe med fremoverlente studenter som Elisabeth og Anne Kathrin. Det er jo et mål at studentene våre skal oppleve å få et løft i sin bruk av teorier og system-verktøy. Dessuten skal de få en utdanning som oppleves som er anvendbar og relevant for vår tid. Da er det naturligvis morsomt og inspirerende å se at Difi ønsker studentenes arbeid velkommen med stipend. Jeg gleder meg til fortsettelsen.

Studer økonomi, ledelse og innovasjon

Vi har fremtidsrettede studier i økonomi, ledelse og innovasjon. Du kan velge mellom mange utdanningsnivåer og modeller, og mange campuser.