Læringsmiljøutvalet (LMU)

Studenter som har det bra. Foto

Universitets- og høgskolelova pålegg institusjonen å ha eit læringsmiljøutval (LMU) som båe er pådrivar for og som gjev råd om det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet til studentane.

Har du ei sak du ønsker å melde til LMU, noko ved læringsmiljøet som du lurar litt på eller som du opplever er litt uoversynleg eller vanskeleg? Noko du ikkje er heilt nøgd med? Send gjerne ein e-post til møtesekretæren. LMU sitt arbeidsutval vil då i fyrste omgang diskutere saka.

LMU møtast fem gonger i året.

Møta rullerer på campusane, og driftssjef og leiar i campusstyret inviteras inn når møta er på deira campus.

Les meir:

Møtesekretær

Øyvind Reidar Bakke Reier, rådgjevar, Avdeling for utdanning og studiekvalitet
E-post: Oyvind.Bakke@usn.no
Tlf: 31 00 85 90

Øvrige medlemmar og møteplan med protokoll frå 2020 finn du her.