Læringsmiljøutvalget (LMU)

Studenter som har det bra. Foto

Universitets- og høgskoleloven pålegger institusjonen å ha et læringsmiljøutvalg (LMU) som både er pådriver og som er rådgivende i forhold til det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet til studentene.


Har du en sak du ønsker å melde til LMU, noe ved læringsmiljøet som du lurer litt på eller som du opplever er litt uoversiktlig eller vanskelig? Noe du ikke er helt fornøyd med?

Ta kontakt med LMU på e-post

LMU sitt arbeidsutvalget vil da i første omgang diskutere saken.

LMU har fem møter per år.

Møteplan 2018 - 2019 

  • 12.september 18
  • 14.november 18
  • 16.januar 19
  • 28. mai 19

Møtene rullerer på campusene, og driftssjef og leder i campusstyret inviteres inn når møtene er på deres campus.