Læringsmiljøutvalget (LMU)

Studenter som har det bra. Foto

Universitets- og høgskoleloven pålegger institusjonen å ha et læringsmiljøutvalg (LMU) som både er pådriver og som er rådgivende i forhold til det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet til studentene.


Har du en sak du ønsker å melde til LMU, noe ved læringsmiljøet som du lurer litt på eller som du opplever er litt uoversiktlig eller vanskelig? Noe du ikke er helt fornøyd med? Send gjerne en e-post til møtesekretæren. LMU sitt arbeidsutvalget vil da i første omgang diskutere saken.

LMU har fem møter per år.

Møtene rullerer på campusene, og driftssjef og leder i campusstyret inviteres inn når møtene er på deres campus.

Les mer:

Møtesekretær

Øyvind Reidar Bakke Reier, rådgiver, Avdeling for utdanning og studiekvalitet
E-post: Oyvind.Bakke@usn.no
Tlf: 31 00 85 90

Øvrige medlemmer og møteplan med protokoll fra 2020 finner du her.