Skikkethetsnemnda

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- eller sosialpersonell. En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket.


Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved særskilt skikkethetsvurdering.

Leder

 • Dekan Heidi Kapstad

Medlemmer

 • faglig leder fra utdanningsvitenskap (lærerutdanning): instituttleder Geir Salvesen
 • representant fra praksisfeltet, helse- og sosialfagutdanning: Gina Thorbjørnsen, virksomhetsleder for oppvekst, Bamble kommune
 • representant for praksisfeltet, lærerutdanning: Solveig Hortemo, rektor, Heddal barneskole
 • faglærer, helse- og sosialfagutdanning: Ragnhild Riis, helsefag
 • faglærer, lærerutdanning: Ragnhild Evensen, pedagogikk
 • studentrepresentant Steinar Vikholt – fra Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • studentrepresentant Therese Johansen – fra Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap
 • ekstern representant med juridisk embetseksamen: Ida Hjort Kraby, advokat hos regjeringsadvokaten

Institusjonsansvarlige

 • Anne Marie Gran Bruun, institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering helse- og sosialfag
 • Anne Marie Håseth, institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering for lærer- og barnehagelærerutdanningene