Seksjon for media og formidling

Seksjon for media og formidling bistår pressa og hjelper til med å opprette kontakt med våre fagfolk og fagmiljø.

Generelle førespurnadar

Fakultetskontaktar

Fakulteta har eigne kontaktpersonar i kommunikasjonsavdelinga: