Senter for bærekraftig omstilling

Velkommen til vår samarbeidsarena for forskning eller prosjektarbeid innen bærekraftig utvikling.

Illustrasjon for FNs bærekraftsmålUSN Senter for bærekraftig omstilling skal ivareta, koordinere og styrke forskning, utdanning og formidling som fremmer FNs bærekraftsmål.

Senteret er samtidig en arena der ulike miljøer kan finne sammen i arbeidet med noen av vår tids største utfordringer.

Samarbeid på tvers

Vi ønsker å jobbe fram forskningsresultat og konkrete løsninger sammen med eksisterende og nye partnere, både i og utenfor vår region.

Målet er å konkretisere arbeidet med bærekraftsmålene. Et premiss i dette arbeidet er samarbeid på tvers av faglige disipliner og mellom sektorer.

Trippel heliks

Vi jobber etter en såkalt trippel heliks-modell, basert på trepartssamarbeid mellom det offentlige, private og sivile samfunnet.

Vår styrke ligger i gode kontaktflater mellom akademia, privat, offentlig og frivillig sektor.

Dette gjør det lettere å koble de riktige menneskene til de viktige prosjektene, og se til at de rette aktørene blir koblet sammen i de beste partnerskapene.