Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Studentliv Livet som student Bolig og velferd Muligheter under studiene Tilrettelegging og studentstøtte Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Stipendiatsiden Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Strategiske forskningsområder Demokrati, samfunnsorganisering og styring Energi, klima og miljø Fremtidens helse og velferdstjenester Oppvekst, tilhørighet og livsmestring Regional verdiskapning Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Strategi og visjon Biblioteket IT-tjenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Campusene Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene
en Meny close

Politikk for åpen forskning

USN har behov for en helhetlig tilnærming til åpen forskning. Vi trenger en politikk som uttrykker institusjonens ambisjoner og forventninger til alle elementene som er omfattet av begrepet åpen forskning. Hovedmålsetningen med politikken er at kunnskapen, kompetansen og aktivitetene ved USN skal være mer tilgjengelige og nyttige for aktører både innenfor og utenfor akademia.

Open Access logo

Arbeidet med utviklingen av en politikk for åpen forskning foregår i form av et prosjekt som er planlagt sluttført innen utgangen av 2023. Prosjektgruppen vil dele våre erfaringer fra arbeidet på denne siden, slik at alle kan følge fremdriften frem mot en ferdig politikk. Vi ønsker også at selve politikkteksten utformes i samarbeid med alle ved USN som ønsker å bidra.

Vi oppfordrer derfor alle ansatte til å kommentere på tekstutkast underveis i prosjektperioden!

Nå kan du komme med innspill til følgende tekstutkast:

  • Innledende tekst (v3 nov. 2023)
  • Politikkens fire hovedområder (Vitenskapelig publisering, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling, FAIR forskningsdata, Forskning i samarbeid med samfunnet, Transparent vurdering av forskere og forskning og Gjennomgående prinsipper) (v3 nov. 2023)

Klikk her for å lese tekstutkast og gi oss dine innspill:

Kom med innspill

 

Hvorfor en politikk for åpen forskning?

Åpen forskning er i ferd med å bli den nye normalen. Myndigheter, forskningsfinansiører og universiteter over hele verden forventer nå at forskningsresultater skal gjøres åpent tilgjengelig. Vi ser også en økende trend mot at selve forskningsprosessen gjøres mer åpen, og at ulike aktører utenfor akademia inviteres inn i kunnskapsproduksjonen gjennom økt brukermedvirkning og folkeforskning.

Hvordan jobber vi?

Det er nedsatt en prosjektgruppe som består av representanter fra USNs ulike fagmiljø. Representantene er oppnevnt av fakultetene. I tillegg deltar forskerstøttepersonale med kompetanse på de ulike områdene av åpen forskning. En egen undergruppe med representanter fra Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering administrerer prosjektet.

Prosjektgruppen har regelmessige fysiske møter. På hvert møte blir ett område av åpen forskning presentert for gruppen i form av et utkast til politikk. Utkastet blir så presentert, diskutert og jobbet videre med. Disse skissene vil også bli publisert på denne siden, slik at både USNs miljøer og eksterne interessenter kan kommentere og ta del i diskusjonen. 

Underveis i prosjektet vil vi legge opp til både fysiske og digitale løsninger for samhandling.

Hvem er vi?

Prosjekteier: Viserektor Heidi Ormstad

Prosjektgruppe
HH: Stig Strandli Gezelius, professor
HIU: Anika Aakerøy Jordbru, instituttleder
HIU: Heidi Biseth, professor
HS: Vibeke Narverud Nyborg, førsteamanuensis
HS: Trude Gøril Klevan, førsteamanuensis/instituttnestleder
TNM: Eshetu Janka Wakjera, forsker
TNM: Mette Lene Falck-Pedersen, visedekan
AFI: Arild Skalmeraas, biblioteksleder campus Bø
AFI: Dag-Even Martinsen Torsøe, spesialbibliotekar
AFI: Herman Strøm, seniorrådgiver (prosjektleder) 
AFI: Mary Anderson-Glenna, seniorrådgiver
AFI: Magnus Egan, seniorrådgiver

Referansegruppe: Forskningsutvalget

Tidligere utkast til politikk for åpen forskning

Deling av filer. Illustrasjonsfoto.

Ressurser

 

Klikk her for å lese vårt mandat:

Prosjektmandat

Kalender

Kontaktpersoner