Seminar for rådgivere innen utdanning og karriere

USN inviterer årlig til seminarer innen utdanning og karriere. Hensikten er å tilby faglig påfyll og oppdatere kunnskap om karriereveiledning, studier, opptaksregler og andre nyheter innen høyere utdanning.

Har du som rådgiver et ønske for tema for ditt nettverk, eller vil ha kontakt med oss for et mulig arrangement, ta kontakt på Kommunikasjon@usn.no

Dato for høstens seminar er; torsdag 23. november 2023. Sted er campus Vestfold.

Tema; Hvordan gjøre elever studieforberedt? Fra elev til student - hva blir annerledes nå?

I tillegg vil studenter og ansatte fra våre fire fakultet gi en god oppdatring på studietilbud.

Seminarene annonseres i vår aktivitetskalender.