Leie av lokaler

Planlegger du et arrangement? Visste du at du kan leie lokaler ved alle våre åtte campus?

En viktig del av Universitetet i Sørøst-Norges engasjement mot regionen ligger i det å være teknisk arrangør. Kurs, seminar, møter – USN har kompetansen, lokalitetene og teknikken og ønsker at campus skal fungere som en møteplass for studenter, næringsliv, offentlig sektor og frivillige organisasjoner.

Man tenker kanskje ikke at et universitet som USN faktisk er en profesjonell arrangør. Men universitetet kan by på konferanserom i alle størrelser fra 5 til 450 deltakere, avansert teknologi, trådløst nett i hele bygningsmassen, store arealer for utstilling og annen eksponering og et profesjonelt apparat.

Ta kontakt for informasjon om lokalstørrelser og pris.

Bø, Notodden, Porsgrunn, Ringerike, Vestfold

Fellesarealer
Ta kontakt med servicetorget dersom du ønsker å bruke arealer på campus til undervisning, utstilling, stands og arrangementer. De reserverer området og sørger for at alle som trenger det får beskjed.  

Ved større arrangementer tar du i tillegg kontakt med driftssjefen for å avklare brann og rømning, rigging, renhold, adgang etc. 

Klasserom
Ønsker du å bruke klasserom og auditorier utover vanlig undervisningstid, ta kontakt med timeplankontoret. De reserverer rommet og sørger for at alle som trenger det får beskjed. 

Lokalene lånes ikke bort til private selskaper, eller til regelmessig foreningsaktivitet.
Dersom din forening trenger et auditorium til et årsmøte eller et enkeltstående arrangement, så er det mulig.

Drammen

Utleie av lokaler på campus Drammen

Fellesarealer
Dersom du ønsker å benytte arealene i 1. etg. på Papirbredden 1, eventuelt plassen utenfor, ta kontakt med Papirbredden Eiendom for leie.

Klasserom/u-rom/møterom som ønskes brukt utover ordinær undervisningstid, reserveres på vanlig måte via timeedit eller outlook. Ta kontakt med servicetorget for hjelp. Lokalene lånes ikke bort til private selskaper eller til regelmessig foreningsaktivitet. Dersom din forening trenger å låne et auditorium e.l. til et årsmøte eller et enkeltstående arrangement, så er det mulig. Kontakt i så fall driftssjefen.

Papirbredden har stor kapasitet og fleksibilitet ved utleie av auditorier og klasserom. Ved ønske om bruk/leie av Kafe Papirbredden, kontakt Markus Stepins på telefon 31 00 90 10 eller e-post papirbredden@ssn.no.

Kongsberg

Ta kontakt med servicetorget dersom du ønsker å bruke arealer på campus.

Lokalene lånes ikke bort til private selskaper eller til regelmessig foreningsaktivitet. Dersom din forening trenger å låne et auditorium, eller lignende, til et årsmøte eller et enkeltstående arrangement, så er det mulig.