Leie av lokaler

Planlegger du et arrangement? Visste du at du kan leie lokaler ved alle våre åtte campus?

En viktig del av Universitetet i Sørøst-Norges engasjement mot regionen ligger i det å være teknisk arrangør. Kurs, seminar, møter – USN har kompetansen, lokalitetene og teknikken og ønsker at campus skal fungere som en møteplass for studenter, næringsliv, offentlig sektor og frivillige organisasjoner.

Man tenker kanskje ikke at et universitet som USN faktisk er en profesjonell arrangør. Men universitetet kan by på konferanserom i alle størrelser fra 5 til 450 deltakere, avansert teknologi, trådløst nett i hele bygningsmassen, store arealer for utstilling og annen eksponering og et profesjonelt apparat.

Ta kontakt for informasjon om lokalstørrelser og pris.

keyboard_backspace Utleiepolicy USN 

Bø, Notodden, Porsgrunn, Ringerike, Vestfold

Fellesarealer
Ta kontakt med servicetorget dersom du ønsker å bruke arealer på campus til undervisning, utstilling, stands og arrangementer. De reserverer området og sørger for at alle som trenger det får beskjed.  

Ved større arrangementer tar du i tillegg kontakt med driftssjefen for å avklare brann og rømning, rigging, renhold, adgang etc. 

Klasserom
Ønsker du å bruke klasserom og auditorier utover vanlig undervisningstid, ta kontakt med timeplankontoret. De reserverer rommet og sørger for at alle som trenger det får beskjed. 

Lokalene lånes ikke bort til private selskaper, eller til regelmessig foreningsaktivitet.
Dersom din forening trenger et auditorium til et årsmøte eller et enkeltstående arrangement, så er det mulig.

Drammen

Ta kontakt med servicetorget dersom du ønsker å leie klasserom eller auditorier på campus.

Lokalene leies ikke til private selskaper eller til regelmessig foreningsaktivitet. Lag– og foreninger registrert i Frivillighetsregisteret kan låne et klasserom eller auditorium til et årsmøte eller et enkeltstående arrangement. 

Ved ønske om bruk/leie av Kafe Papirbredden, kontakt Studentsamskipnaden på telefon 31 00 90 10 eller e-post papirbredden@ssn.no.

Dersom du ønsker å benytte arealene i 1. etg. på Papirbredden 1, eventuelt plassen utenfor, ta kontakt med Papirbredden Eiendom for leie.

Kongsberg

Ta kontakt med servicetorget dersom du ønsker å bruke arealer på campus.

Lokalene lånes ikke bort til private selskaper eller til regelmessig foreningsaktivitet. Dersom din forening trenger å låne et auditorium, eller lignende, til et årsmøte eller et enkeltstående arrangement, så er det mulig.